Author/Editor     Naji, Franjo; Vokač, Damijan
Title     Priprava bolnika z antikoagulacijskim ali antiagregacijskim zdravljenjem na operativni poseg
Type     članek
Source     In: Koagulacija za vsak dan: zbornik prispevkov, Maribor, 27. januar 2012, Hotel Habakuk. Maribor: Univerzitetni klinični center, Klinika za interno medicino, Oddelek za kardiologijo in angiologijo,,
Publication year     2012
Volume     str. 75-81
Language     slo
Summary     Pri kliničnem delu z bolniki pogosto naletimo na situacijo, ko je potrebno zaradi različnih vzrokov prilagoditi način zdravljenja. Pred načrtovanim operativnim posegom je tako potrebno ustrezno oceniti tveganje za krvavitve in poseči v bolnikovo vsakodnevno terapijo, če je to potrebno za zmanjšanje tveganja za perioperativne zaplete. Obenem pa sprememba terapije ne sme biti brez premisleka, saj lahko bolnika pomembno ogrozi zaradi povečane možnosti trombotičnih zapletov v sklopu njegove obstoječe bolezni. Prispevek obravnava pripravo bolnikov, ki imajo uvedeno antikoagulacijsko ali antiagregacijsko zdravljenje, na načrtovan operativni poseg in navaja ustrezna priporočila.
Descriptors     PLATELET AGGREGATION INHIBITORS
ANTICOAGULANTS