Author/Editor     Nedog, Viljemka; Penko, Meta; Lobnik, Anton
Title     Nova antikoagulacijska zdravila pri atrijski fibrilaciji
Translated title     New anticoagulants in atrial fibrilation
Type     članek
Source     74267393
Publication year     2013
Volume     str. 25-32
Language     slv
Abstract     Atrijska fibrilacija je najpogostejša obstojna motnja srčnega ritma, ki po Framinghamski študiji za 1,5 do 1,9-krat zviša smrtnost bolnikov, ker poslabša hemodinamske razmere zaradi višje srčne frekvence, izgube atrioventrikularne sinhronosti, progresivne disfunkcije levega atrija in levega ventrikla, ter je povezana s trombemboličnimi dogodki (sistemskimi embolizmi, možgansko kapjo) zaradi nastajanja atrijskih strdkov. Za preprečevanje trombemboličnih dogodkov se odločamo na osnovi dveh točkovnikov: na eni strani ocenimo tveganje za trombembolizme s CHADS2 in CHA2DS2-VASc točkovnikom, na drugi strani pa tveganje za krvavitev s HAS-BLED točkovnikom. V zdravljenju lahko uporabljamo varfarin in učinkovitost spremljamo s koagulacijskimi testi. V zadnjem letu se vedno več uporabljajo nova antikoagulacijska zdravila - neposredni zaviralci trombina (dabigatran eteksilat) in zaviralci faktorja X (rivaroksaban, apiksaban), ki imajo predvidljiv antikoagulacijski učinek in ne potrebujejo rednega laboratorijskega spremljanja, imajo manj interakcij z drugimi zdravili in hrano ter predstavljajo pomemben napredek v antikoagulacijskem zdravljenju bolnikov z atrijsko fibrilacijo. V prispevku bomo govorili o antikoagulacijskem zdravljenju nevalvularne atrijske fibrilacije.Atrial fibrillation (AF) is the most common sustained cardiac arrhythmia. According to Framingham study, it increases the mortality 1.5 1.9-fold, because it worses the haemodinamics with high ventricles' rate and with loss of atrioventricular sinchrony, progressive disfunction of left atrium and left ventricle, and thrombi formation in left atrium with systemic embolysms and stroke. Decission for anticoagulation therapy is made on two scores. First, we should assess the thrombembolic risk with CHADS2 and CHA2DS2-VASc score, and second, the bleeding risk with HAS-BLED score. We could treat patients with warfarin and control the efficacy with coagulation tests. In last year we used more new anticoagulant direct thrombin inhibitors (dabigatran etexilat) and oral inhibitors of factor Xa (rivaroxaban, apixaban). They have more predictable anticoagulation effect than warfarin, so patients don't need regular laboratory's monitoring. They have even less interractions with other drugs and food and represent a huge progress in antithrombotic treatment of AF patients. In this article we will talk about the anticoagulation therapy in nonvalvular AF.
Keywords     atrijska fibrilacija
zdravljenje
novosti
antikoagulacijska zdravila