Author/Editor     Šnajder, Marko; Poklar Ulrih, Nataša; Petković, Hrvoje
Title     Priprava ekspresijskih sistemov za proizvodnjo termostabilne rekombinantne serinske proteaze iz Aeropyrum Pernix K1 in opredelitev njenih fizikalno-biokemijskih lastnosti
Translated title     Construction of expression systems for production recombinant thermostabile serine protease from Aeropyrum pernix K1 and defining its physical and biochemical properties
Type     monografija
Place     [Ljubljana
Publisher     M. Šnajder
Publication year     2013
Volume     str. XVIII, 113 f.
Language     slv
Descriptors     Aeropyrum
Serine proteases
Recombinant proteins
Spectrum analysis
Structure-activity relationship
Aeropyrum
Serinske proteaze
Rekombinantni proteini
Spektralna analiza
Odnos med strukturo in aktivnostjo
Isolation and purification
Chemistry
Genetics
Izolacija in čiščenje
Kemija
Genetika
Keywords     biotehnologija
arheje
Aeropyrum pernix
encimi
serinske proteaze
pernizin
izolacija
fizikalne lastnosti
biokemijske lastnosti
rekombinantni proteini
ekspresijski sistemi
bakterije
Escherichia coli
Streptomyces
disertacije
biokemija
genetika