Author/Editor     Sinkovič, Andreja; Željko, Tadej; Krunič, Barbara; Podlesnikar, Tomaž; Šuran, David; Markota, Andrej; Pagliaruzzi, Mihael
Title     Smernice za obravnavo bolnikov z akutnimi koronarnimi sindromi brez trajnega dviga veznice ST (NSTE-AKS) - prevod smernic Evropskega kardiološkega združenja
Translated title     Guidelines for the management of patients with acute coronary syndromes without persistent ST-segment elevation (NSTE-ACS) - translation of the ESC (European Society of Cardiology) guidelines
Type     članek
Vol. and No.     Letnik 9, št. 1
Publication year     2012
Volume     str. 48-94
ISSN     1210-955X - Aktuality v nefrologii
Language     slv
Descriptors     Acute Coronary Syndrome
Akutni koronarni sindrom
Diabetic Cardiomyopathies
Diabetične kardiomiopatije
Anticoagulants
Antikoagulanti
Cardiotonic Agents
Kardiotoniki
Biological Markers
Biološki označevalci
Coronary Artery Bypass
Koronarna arterija, obvod
Myocardial Revascularization
Miokardialna revaskularizacija
Physical Examination
Telesni pregled
Platelet Aggregation Inhibitors
Trombociti, zlepljenje, inhibitorji
Hemorrhage
Krvavitev
Diagnosis, Differential
Diferencialna diagnoza
Prognosis
Prognoza
Risk Assessment
Ocena tveganja
Long-Term Care
Dolgoročna nega
Etiology
Diagnosis
Therapy
Etiologija
Diagnostika
Zdravljenje
Diagnosis
Therapy
Diagnostika
Zdravljenje
Therapeutic Use
Zdravilna raba
Therapeutic Use
Zdravilna raba
Methods
Metode
Therapeutic use
Zdravilna raba
Etiology
Etiologija