Author/Editor     Peterlin-Mašič, Lucija
Title     Učinkovine, ki vplivajo na trombozo
Translated title     New drugs affecting thrombosis
Type     članek
Vol. and No.     Letnik 65, št. 2
Publication year     2014
Volume     str. 118-128
ISSN     0014-8229 - Farmacevtski vestnik
Language     slv
Abstract     Arterijska in venska tromboza sta, v nasprotju s hemostazo, patološka procesa strjevanja krvi, kjer pride do nenadzorovane zamašitve arterije ali vene s krvnim strdkom. Zamašitev vene s strdkom lahko vodi do venske tromboze,zamašitev pljučne arterije pa do pljučne embolije. Pri venskih trombotičnih zapletih ima ključno vlogo koagulacija krvi in nastanek fibrina, zato so za zdravljenje najprimernejše antikoagulacijske učinkovine. Vzrok arterijske tromboze je večinoma ruptura aterosklerotičnega plaka, ki vodi v poškodbo endotelija in posledično v patološko strjevanje krvi. Popolna ali delna zamašitev koronarne arterije lahko povzroči srčno kap, arterije v možganih možgansko kap ali arterije na periferiji periferno ishemijo. Pri zdravljenju arterijski trombotičnih zapletov večinoma uporabljamo antiagregatorne učinkovine, ki preprečujejo aktivacijo in agregacijo trombocitov, hkratna uporaba antikoagulacijskih učinkovin pa ima dokazano sinergistični učinek. Novejše antikoagulacijske učinkovine kot so peroralni direktni zaviralci trombina (dabigatran) in faktorja Xa (rivaroksaban, apiksaban, endoksaban) imajo številne prednosti pred klasičnimi antikoagulacijskimi učinkovinami, ki se v terapiji uporabljajo že več kot 60 let in dajejo potencial za izboljšano zdravljenje tromboemboličnih zapletov.Arterial and venous thrombosis are in contrast to haemostasis the pathological processes of the blood clotting leading to uncontrolled block of the artery or vein by a blood clot. Venous thrombosis comprises deepvein thrombosis, which occurs most often in the large veins of the legs and pulmo nary embolism when the clot blocks the blood flow in a pulmonary artery. Blood coagulation and the formation of fibrin have the key role in the pathogenesis of vein thrombosis; therefore anticoagulation therapy has become the primary management stra- tegy for venous thrombosis. The primary trigger for arterial thrombosis is the rupture of an atherosclerotic plaque, causing a complete or partial vessel occlusion. Most acute miocardial infarctions are caused by thrombosis developed on a coronary at hero sclerotic plaque. In the treatment of arterial thrombotic complications antiaggregatory drugs are mainly used, which prevent the activation and ag- gregation of platelets, but simultaneous use of anticoagulants has shown a synergistic effect. Newer anticoagulants such as oral direct thrombin inhibi tors (dabigatran etexilate) and factor Xa (rivaroxaban, apixaban, endoxaban)have many advantages over traditional anticoagulants, which are usedin therapy for over 60 years and provide potential for improved treatment of thromboembolic complications.
Descriptors     hemostaza
Keywords     strjevanje krvi
arterijska tromboza
venska tromboza
peroralne antikoagulacijske učinkovine
antiagregatorne učinkovine
haemostasis
arterial thrombosis
venous thrombosis
novel art anticoagulants
antiaggregatory drugs