Author/Editor     Čater, Maša; Fanedl, Lijana; Marinšek-Logar, Romana
Title     Testiranje vpliva dodajanja celulolitičnih in hemicelulolitičnih encimov na proizvodnjo bioplina iz odpadnih pivovarskih tropin
Type     članek
Source     In: Knjiga povzetkov : kongres SMD 2014 Ljubljana : Veterinarska fakulteta
Publication year     2014
Volume     str. 123
Language     slv
Keywords     bioplini
hidroliza
encimi