Author/Editor     Magdič, Jožef
Title     Zdravljenje bolnika z AF po preboleli možganski kapi
Translated title     Secondary stroke prevention in AF
Type     članek
Source     In: Spolna disfunkcija in depresija, polipragmazija, fitoterapija pri obolenjih ORL, novosti v zdravljenju koagulopatij, izzivi zdravljenja kronične bolečine, psoriaza, novosti v zdravljenju pomenopavzalne osteoporoze, varovanje bolnikovih pravic : zbornik Ljubljana : Zavod za razvoj družinske medicine
Publication year     2012
Volume     str. 87-94
Language     slv
Abstract     Atrijska fibrilacija je med najpogostejšimi vzroki za embolično možgansko kap in pogosto jo adkrijemo šele po emboličnem dogodku. Prizadetost in umrljivost bolnikov po možganski kapi zaradi atrijske fibrilacije sta večji kot pri drugih vzrokih možganske kapi, povečano je tudi tveganje za ponovno možgansko kap. Zato je preprečevanje ponovne možganske kapi, t. i. sekundarna preventiva, toliko pomembnejše in utemeljeno. Najučinkoviteje preprečimo ponovno kap zaradi atrijske fibrilacije s protikoagulantnimi zdravili. Pred uvedbo le-teh je potrebno oceniti tudi tveganje za krvavitev in omejiti dejavnike, ki to tveganje povečujejo. Zaviralce vitamina K bodo v prihodnje postopoma nadomestila nova protikoagulantna zdravila, ki imajo več prednosti, ob tem, da so vsaj enako učinkovita, bolj varna in sprejemljiva. Pričakovati je, da bomo z njimi lahko zdravili tudi nekatere bolnike, ki jih doslej zaradi kontraindikacij za zaviralce vitamina K nismo dovolj učinkovito zaščitili pred ponovno kapjo.
Descriptors     Atrial Fibrillation
Atrijska fibrilacija
Stroke
Možganska kap
Anticoagulants
Antikoagulanti
Therapy
Zdravljenje