Author/Editor     Komadina, Radko; Četina, Dimitrij; Gajšek, Matej
Title     Multidisciplinarni pristop k pacientu z metastatskim zlomom
Translated title     Multidisciplinary management of metastatic fractures
Type     članek
Source     In: Monografija IV. osteoloških dnevov z mednarodno udeležbo Maribor : Univerzitetni klinični center
Publication year     2013
Volume     str. 95-100
Language     slv
Abstract     Metastatska bolezen kosti in dogodki, povezani s kostnino pri bolniku s solitarnim ali sistemskim rakom, je še pred nedavnim pomenila mejo med aktivnim zdravljenjem in paliacijo. Z napredkom znanosti se vzpostavlja interdisciplinarno zdravljenje, kjer se v kombinaciji z radio- in kemoterapijo metastatsko kost augmentira z implantati in s tem zmanjša kostno bolečino, povzročeno zaradi raka. Z antiresorbtivi (bisfosfonati, denosumab) se sočasno s kirurškim zdravljenjem zavira bolezenska razgradnja kostnine. Za večjo učinkovitost zdravljenja je ključna klinična pot s timsko obravnavo.Bone metastatic disease and skeletal related events in patients with solitary tumor with bone metastases or systemic cancer disease with skeletal affection demands interdisciplinary approach. Modern treatment improves life quality, prolongs survival of the patient and reduces cancer induced bone pain. Active surgical treatment connects augmentation of influenced bones with different metal implants and simultaneousl[!] downregulation of the free proteins signaling pathaway of osteoclastic bone resorption. Multidisciplinary management of metastatic fractures is the key for further development in this field.
Descriptors     Neoplasm Metastasis
Bone Neoplasms
Bone Neoplasms
Novotvorbe, zasevki
Kost, novotvorbe
Kost, novotvorbe
Therapy
Complications
Therapy
Zdravljenje
Zapleti
Zdravljenje
Keywords     rak
metastaze
kost
zlomi