Author/Editor     Kocjan, Tomaž
Title     Nove slovenske smernice za odkrivanje in zdravljenje osteoporoze
Translated title     New Slovenian guidelines for detection and treatment of osteoporosis
Type     članek
Source     In: Monografija IV. osteoloških dnevov z mednarodno udeležbo Maribor : Univerzitetni klinični center
Publication year     2013
Volume     str. 87-94
Language     slv
Keywords     bisfosfonati
kalcij
osteoporozni zlomi
vitamin D
bisphosphonates
calcium
osteoporotic fractures
vitamin D