Author/Editor     Lipar, Tina
Title     Preusmeritev pozornosti pri preprečevanju zlomov od osteoporoze k padcem
Type     članek
Vol. and No.     Letnik 14, št. 3
Publication year     2011
Volume     str. 52-53
ISSN     Kakovostna starost
Language     slv
Keywords     zlomi kosti
osteoporoza
ocene in poročila
fractures
osteoporosis
review