Author/Editor     Naji, Franjo; Kanič, Vojko
Title     Temelji antikoagulantnega zdravljenj[a]
Type     članek
Source     In: Koagulacija za vsak dan : zbornik prispevkov Ljubljana : Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti
Publication year     2007
Volume     str. 5-16
Language     slv
Abstract     Za normalno strjevanje in razgradnjo krvi so potrebni številni procesi, ki se med seboj tudi prepletajo. Za potrebe lažjega razumevanja jih lahko poenostavljeno razdelimo v štiri stopnje. Te so nastanek trombocitnega čepa, zaporednje reakcij koagulacijskega sistema, aktivacija protitrombotičnih mehanizmov in razgradnja strdka s cepljenjem fibrinskih niti. Poznavanje mehanizmov je pomembno za lažje razumevanje delovanja zdravil, ki jih uporabljamo pri antikoagulantnem zdravljenju. Tradicionalna zdravila so standardni in nizkomolekularni heparin in kumarinski preparati. Razvijajo zdravila, ki imajo bolj predvidljivo delovanje in manj stranskih učinkov, saj so ozko usmerjena proti določenemu koagulacijskemu faktorju. To so predvsem neposredni zaviralci trombina. Zaenkrat so na voljo parenteralne oblike, uporabo pa omejujejo pomanjkanje raziskav in cena.Noumerus interwoven processes are needed for normal clot formation and clot lysis. For better understanding we can divide them in four phases. They are: initiation and formation of the platelet plug, propagation by the coagulation cascade, termination by antithrombotic control mechanisms and removal of the clot by fibrinolysis. Understanding these mechanisms is crucial for understanding the principles of anticoagulant treatment. Tradicional drugs include standard and low molecular weight heparin and vitamin K antagonists. New drugs, like direct thrombin inhibitors, with more predictable mode of action and lesser side effects are underway.
Descriptors     Blood Coagulation
Krvna koagulacija
Hemostasis
Hemostaza
Fibrinolysis
Fibrinoliza
Heparin
Heparin
Anticoagulants
Antikoagulanti