Author/Editor     Hermann, Dejan; Smrkolj, Vladimir
Title     Stabilizacija nestabilnih zlomov distalne koželjnice
Type     monografija
Place     Ljubljana
Publisher     [D. Hermann]
Publication year     2016
Volume     str. VII, 54 f.
Language     slv
Descriptors     Radius fractures
Bone plates
Fracture fixation, internal
Bone nails
Minimally invasive surgical procedures
Zlomi radiusa
Kostne ploščice
Notranja fiksacija zlomov
Kostni žeblji
Minimalno invazivni kirurški postopki
Surgery
Radiography
Instrumentation
Methods
Kirurgija
Radiografija
Inštrumentacija
Metode
Keywords     kirurgija