Author/Editor     Andoljšek, Matej
Title     Rekonstrukcijski posegi po neuspešnem primarnem zdravljenju zlomov petnice
Translated title     Reconstructive surgery after failed primary treatment of calcaneal fractures
Type     članek
Source     In: Poškodbe spodnjega dela spodnje okončine : zbornik Nova Gorica : Zdravniško društvo Iatros
Publication year     2016
Volume     str. 109-121
Language     slv
Keywords     petnica
rekonstrukcijski posegi
neuspešno primarno zdravljenje
calcaneus
reconstructive surgery
failed primary treatment