Author/Editor     Andoljšek, Matej
Title     Open reduction and internal fixation of displaced intraarticular fractures of the calcaneus
Type     članek
Source     In: Poškodbe spodnjega dela spodnje okončine : zbornik Nova Gorica : Zdravniško društvo Iatros
Publication year     2016
Volume     str. 122-137
Language     eng
Keywords     interartikularni zlomi
petnica
zdravljenje
intraarticular fractures
calcaneus
treatment