Author/Editor     Smrkolj, Tomaž
Title     Stopnje nujnosti pri najpogostejših nenujnih uroloških boleznih
Translated title     Triage of nonemergency urologic diseases
Type     članek
Source     In: Zbornik predavanj XLVII. podiplomskega tečaja kirurgije za zdravnike, 10. in 11. november 2017 Ljubljana : Slovensko zdravniško društvo
Publication year     2017
Volume     str. 71-78
Language     slv
Keywords     urologija
triaža
nenujne urološke bolezni
diagnostika