Author/Editor     Kocjan, Tomaž
Title     Sodobno zdravljenje osteoporoze
Translated title     Contemorary treatment od osteoporosis
Type     članek
Source     In: Izbrana poglavja iz interne medicine 2017 : strokovna monografija V Ljubljani : Medicinska fakulteta, Katedra za interno medicino
Publication year     2017
Volume     str. 167-173
Language     slv
Keywords     bisfosfonati
denosumab
osteoporozni zlomi
bisphosphonates
denosumab
osteoporotic fractures