Author/Editor     Prodanovic, S. Z.; Radunović, Goran; Ostojić, Predrag; Kerimovic-Morina, D.; Josipović, Božo; Pavlov-Dolijanovic, S.; Damjanov, Nemanja
Title     Finger skin vascularization in patients with systemic sclerosis
Type     članek
Vol. and No.     Letnik 66, št. suppl. 2
Publication year     2007
Volume     str. 220-221
ISSN     1468-2060 - Annals of the rheumatic diseases
Language     eng
Keywords     systemic sclerosis
finger skin vascularization
ultrasonography
sistemska skleroza
vaskularizacija kože prstov
ultrasonografija