Author/Editor     Zavrtanik, Mark; Jug, Borut
Title     Malabsorpcija zaradi srčno-žilnih bolezni
Translated title     Malabsorption and cardiovascular diseases
Type     članek
Source     In: Strokovno izobraževanje Malabsorpcijski sindromi, 13. 3. 2018 Ljubljana : Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo
Vol. and No.     Letnik 22, št. supl. 1
Publication year     2018
Volume     str. 67-73
Language     eng
Keywords     malabsorpcija
srčno popuščanje
srčna kaheksija