Author/Editor     Zavratnik, Andrej; Kocjan, Tomaž
Title     Vpliv bariatrične kirurgije na kost
Translated title     Impact of bariatric surgery on bone
Type     članek
Source     In: Monografija V. osteoloških dnevov z mednarodno udeležbo Maribor : Univerzitetni klinični center
Publication year     2015
Volume     str. 77-88
Language     slv
Keywords     bariatrična kirurgija
mineralna kostna gostota
zlomi
mehanizmi škodljivih vplivov na kosti
bariatric surgery
bone mineral density
fractures
mechanisms of adverse influences on bone