Author/Editor     Završnik, Matej
Title     Nosečnost in kosti
Translated title     Pregnancy and bone
Type     članek
Source     In: Monografija V. osteoloških dnevov z mednarodno udeležbo Maribor : Univerzitetni klinični center
Publication year     2015
Volume     str. 183-193
Language     slv
Keywords     nosečnost
dojenje
zlomi
kostna gostota
osteoporoza
pregnancy
lactation
fractures
bone density
osteoporosis