Author/Editor     Kocjan, Tomaž
Title     Zaščita kosti pri bolnikih, ki prejemajo glukokortikoide
Translated title     Bone protection therapy in patients receiving glucocorticoids
Type     članek
Source     In: VI. osteološki dnevi : strokovni sestanek, namenjen zdravnikom, ki obravnavajo osteoporozo in njene posledice, 13. in 14. oktober 2017, v Mariboru Maribor : Univerzitetni klinični center
Publication year     2017
Volume     str. 101-109
Language     slv
Keywords     bisfosfonati
glukokortikoidi
osteoporozni zlomi
bisphosphonates
glucocorticoids
osteoporotic fractures