Author/Editor     Kocjan, Tomaž
Title     Novosti pri zdravljenju osteoporoze
Translated title     News in treatment of osteoporosis
Type     članek
Source     In: Delovanje urgentnih centrov s hospitalnega vidika Osteoporotični zlomi medenice - 5. tipični zlom pri osteoporozi Celje : Splošna in učna bolnišnica
Publication year     2015
Volume     str. 78-83
Language     slv
Keywords     osteoporozni zlomi
bisfosfonati
kalcij
osteoporotic fractures
bisphosphonates
calcium