Author/Editor     Kodrič, Jana
Title     Spoznavni razvoj novorojenčka in dojenčka
Type     članek
Source     In: Neubauer D, Osredkar D, editors. Izbrana poglavja 2. podiplomskega tečaja otroške nevrologije; 2001 okt - 2002 jun; Ljubljana. Ljubljana: Ustanova za otroško nevrologijo,
Publication year     2002
Volume     str. 1-3
Language     slo
Descriptors     COGNITION DISORDERS
INFANT, NEWBORN
INFANT
DEVELOPMENTAL DISABILITIES
INTELLIGENCE TESTS