Author/Editor     Peterlin, Borut
Title     Onkogenetika v ginekologiji
Type     članek
Source     In: Peterlin B, editor. Zbornik prispevkov Genetika v ginekologiji in porodništvu 2; 2002 maj 11; Ljubljana. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Združenje za humano genetiko,
Publication year     2001
Volume     str. 14-9
Language     slo
Descriptors     GENITAL NEOPLASMS, FEMALE
HETEROZYGOTE
GENETIC COUNSELING