biomedicina slovenica


ct=1.07 : 1091

 1. Vovk Andrej
  Izdelava modela človeškega organa za tridimenzionalno tiskanje na podlagi magnetno-resonančnih slik
  2018
 2. Kuhar Milan
  Strateški implantati i mobilna protetska terapija parcijalne krezubosti
  2013
 3. Mekiš Dušan
  Od prve intubacije do modernih tehnik videolaringoskopije
  2017
 4. Wagner-Kovačec Jožica
  Obporodna krvavitev
  2017
 5. Gašperlin Mirjana
  Transdermalna dostava hormonov
  2017
 6. Stopar Pintarič Tatjana
  US-guided upper airway blocks for awake intubation
  2017
 7. Cör Andrej; Detela Giulia; Kneževič Vernon Simona; Kranjc Tilen; Lesjak Iztok; Marc Janja; Mirnik Nino
  Ekosistem za napredne terapije na področju regenerativne medicine - projekt ARTE
  [Project ARTE - regenerative medicine advanced therapy ecosystem]
  2017
 8. Lovšin Nika; Komadina Radko; Marc Janja
  Razlike v kostnem tkivu med spoloma - odgovornost RANKL?
  [Gender differences of bone tissues - responsibility of RANKL?]
  2017
 9. Zupan Janja
  Mezenhimske matične celice v sinovijskem sklepu kot orodje za raziskave osteoartroze
  [Synovial joint-derived mesenchymal stem cells as tools to study osteoarthritis]
  2017
 10. Hren Rok; Milanič Matija
  Vpliv adherence na stroškovno učinkovitost zdravljenja osteoporoze
  [Impact of adherence on cost-effectivness of osteoporosis treatment]
  2017
 11. Kastelic Andrej
  Pristop k bolniku z mejno osebnostno motnjo
  2016
 12. Zidarn Mihaela
  Omalizumab in zdravljenje anafilaksije
  2016
 13. Zidarn Mihaela
  Dilema na urgenci
  2015
 14. Krhin Blaž
  Kakovostna laboratorijska diagnostika ščitničnih bolezni
  2017
 15. Plos Ajda; Ličen Sabina; Sansoni Julita; Lamot Jolanda; Avdylaj Liridon; Batas Renata; Crismancich Orél Rocco; Čendak Liljana; Dovgan Patricija; Kavšak Aleksandra; Levstik Jašarevič Debora; Loboda Katja; Rebolj Anja; Srdarev Marjeta; Vihtelič Sabina; Zver Mihelj Vesna
  Izzivi partnerstva ob diagnozi raka dojke: pregled literature
  [The challenges of the partnership at diagnosis of breast cancer: aliterature review]
  2017
 16. Hrovat Tjaša; Peršolja Melita
  Izbira najprimernejšega katetra in tehnike intermitentne samokatetrizacije
  [Choosing the most appropriate technique in intermittent self-catheterization]
  2017
 17. Jakopin Žiga
  Cepiva, živo srebro in avtizem? Razkritje in razblinjenje mita na znanstveni osnovi!
  2017
 18. Lunder Mojca
  Mikrobiota in imunski sistem - priložnosti za nove preventivne in terapevtske pristope
  2017
 19. Kočevar Glavač Nina
  Sodobna fitoterapija in imunski sistem
  2017
 20. Gobec Martina
  Vloga vitaminov, mineralov in aminokislin pri delovanju imunskega sistema
  2017
 21. Ihan Alojz
  Lastnosti imunskega sistema pri otroku in pri procesu staranja
  2017
 22. Omersel Jasna; Božič Borut
  Imunski sistem
  2017
 23. Lenasi Helena
  Physical exercise and thermoregulation
  [the impact of skin microcirculation]
  2016
 24. Fležar Matjaž
  Presejalni testi za KOPB
  2016
 25. Brvar Miran; Dobaja Mojca; Varl Tanja; Klopčič Jasmina
  Spletno poročanje neželenih učinkov
  2017
 26. Kopčavar Guček Nena
  Obnovitev slovenskih smernic za obravnavo bolnikov z ZBP- pogled zdravnika družinske medicine
  2017
 27. Terlević Dabić Diana
  Vloga zobozdravnika - preventiva in zgodnje odkrivanje raka ustne votline
  2017
 28. Osredkar Joško
  Izvajanje hitrih laboratorijskih testov v ambulantah in lekarnah za spremljanje zdravljenja z zdravili
  2017
 29. Locatelli Igor; Janežič Ana; Kos Mitja
  Sodelovanje pacientov pri zdravljenju z zdravili in relacija do zdravstvenih izidov pacientov z astmo
  2016
 30. Potočnik Nejka
  Mehanika dihanja
  2012
 31. Ferluga Dušan; Kojc Nika; Pleško Jerica; Vizjak Alenka
  Diagnostic significance of kidney biopsy in humoral rejection
  [Pomen biopsije ledvice v diagnostiki humoralne zavrnitve]
  2016
 32. Arnol Miha; Mlinšek Gregor; Kandus Aljoša; Oblak Manca; Lindič Jelka; Kojc Nika; Ferluga Dušan; Buturović-Ponikvar Jadranka
  Noninvasive clinical biomarkers for antibody - mediated kidney allograft rejection
  [Neinvazivni klinični pokazatelji humoralne zavrnitve presajene ledvice]
  2016
 33. Garbajs Manca
  Neželeni učinki gadolinijevih kontrastnih sredstev
  2016
 34. Šurlan Popović Katarina
  Uvod in zgodovina kontrastnih sredstev
  2016
 35. Pretnar-Oblak Janja
  Zdravljenje bolnika s sočasno atrijsko fibrilacijo in karotidno boleznijo
  2016
 36. Žvan Bojana; Zupan Matija
  Nacionalna mreža TeleKap
  2016
 37. Zaletel Marjan
  Disekcija znotrajlobanskih arterij
  2016
 38. Strojan Primož
  Razvojni trendi v onkologiji - onkologija čez desetletje
  2016
 39. Perhavec Andraž; Djurišić Astrid; Merlo Sebastjan
  Sarkomi maternice
  2016
 40. Merlo Sebastjan; Vivod Gregor
  Operativno zdravljenje raka materničnega telesa
  2016
 41. Luzar Katarina; Svilar Valerija
  Uporabnost točkovnih sistemov za vredn otenje zahtevnosti zdravstvene nege v enoti intenzivne terapije
  [Scoring systems applicability in evaluation the complexity of intensive care nursing]
  2016
 42. Ješe Rok; Tomšič Matija
  Spondiloartritis
  2016
 43. Kočevar Rudi
  Smernice oživljanja in novosti 2015
  [Resuscitation guidelines and updates 2015]
  2016
 44. Lepej Dušanka
  Respiratorno funkcionalno diagnosticiranje astme pri otroku in mladostniku
  [Respiratory functional diagnostic assessment of asthma in children adolescents]
  2016
 45. Volavšek Metka
  Limfoidne spremembe / proliferacije v žlezah slinavkah
  [Lymphoid / lymphoproliferative lesions of the salivary glands]
  2016
 46. Robida Andrej
  Delavnica o izboljševanju lastne zdravstvene prakse
  2010
 47. Battelino Saba
  Vnetja v ORL področju in nujnost napotitve v specialistično ambulanto
  2016
 48. Marčun-Varda Nataša
  Diagnostic approach and the treatment of pediatric hypertension
  2011
 49. Mičetić-Turk Dušanka
  Epidemiology of coeliac disease - facts and new findings
  2010
 50. Grmec Štefek
  Hipotenzija/šok v predbolnišničnem okolju
  2008
 51. Vudrag Borna; Žvan Bojana
  Maligni infarkt v povirju srednje možganske arterije in dekompresivna kraniektomija
  [Malignant middle cerebral artery terrritory infarction and decompresive craniectomy]
  2015
 52. Žvan Bojana
  Pomen hitre obravnave bolnikov s sumom na možgansko kap
  [The importance of quick treatment of patients with suspected stroke]
  2015
 53. Žvan Bojana
  Republiška mreža TeleKap
  [Slovenian telestroke network TeleKap]
  2015
 54. Jeromel Miran; Miloševič Zoran; Zaletel Marjan; Žvan Bojana; Švigelj Viktor; Pretnar-Oblak Janja
  Endovaskularna terapija za akutno možgansko kap je varna in učinkovita razvijajoča se metoda
  [Endovascular therapy for acute stroke is a safe and efficient evolving method]
  2015
 55. Goljar Nika
  Novi načini rehabilitacije bolnikov z možgansko kapjo
  [New ways of rehabilitating stroke patients]
  2015
 56. Jezeršek Novaković Barbara; Sonc Monika
  Priprava in aplikacija sistemskega zdravljenja
  2010
 57. Urbančič Mojca
  Sodobno zdravljenje diabetičnega makularnega edema
  [Curent management of diabetic macular edema]
  2016
 58. Košnik Mitja; Kopač Peter; Zidarn Mihaela
  Nove smernice kronične urtikarije in klinična pot obravnave teh bolnikov
  [New guidelines for management of chronic urticaria]
  2016
 59. Battelino Saba
  Nujna stanja v otorinolaringologiji - nujna stanja v ušesih in nosu
  [Emergencies in otorhinolaryngology - ear and nose emergencies]
  2016
 60. Zupanič-Pajnič Irena
  World war II victim's identification from Slovenian mass graves
  2016
 61. Vlaisavljević Veljko
  Dobra klinička praksa u asistiranoj reprodukciji
  2008
 62. Jensterle Sever Mojca
  Izguba kostne mase zaradi zdravljenja raka - CTIBL (cancer treatment induced bone loss)
  2016
 63. Vrtačnik-Bokal Eda
  Hramba genetskega materiala
  2016
 64. Zorko Martin
  Značilne poškodbe v področju prstov, dlani, zapestja pri športnih plezalcih
  [The most common injuries of fingers, palm and wrist in sport climbers]
  2009
 65. Jamnik Helena
  Miofascialni bolečinski sindrom
  [Myofascial pain syndrome]
  2009
 66. Prešern-Štrukelj Metka
  Fizikalna terapija pri prizadetosti perifernega arterijskega žilja
  2009
 67. Zupan Anton; Plevnik Matej
  Plavanje distrofikov
  [Swimming of muscular dystrophy patients]
  2009
 68. Golob Nena; Brvar Miran
  Glifosat
  2015
 69. Leban Vid; Škafar Mojca; Brvar Miran
  Varna uporaba piretroidov
  2015
 70. Škafar Mojca; Leban Vid; Brvar Miran
  Rotenton in čebelarji
  2015
 71. Brvar Miran
  Spletno prijavljanje zastrupitev in kemijskih nesreč v Register zastrupitev RS
  2015
 72. Leban Vid; Brvar Miran
  Zastrupitve z alkaloidi žitnih plevelov ali zgodba o strupenem mlinu
  2016
 73. Brvar Miran
  Zastrupitve z rdečo in panterjevo mušnico ter drugimi gobami, ki delujejo na živčevje
  2016
 74. Jamšek Marija; Brvar Miran
  Zastrupitve z zeleno mušnico in drugimi gobami, ki povzročajo amanitinski sindrom
  2016
 75. Barovič Jože; Turk Zmago
  Pomen višinskih priprav za uspeh v ciklusu treninga nogometašev
  2008
 76. Lonzarić Dragan
  Rehabilitacija po rekonstrukcijah notranje stranske in sprednje križne kolenske vezi
  2008
 77. Takač Iztok; Arko Darja
  Diagnostika in zdravljenje raka jajčnikov
  2008
 78. Trošt Zoran
  Biokemični kazalci kostne premene
  2008
 79. Marc Janja
  Genetika osteoporoze
  2008
 80. Gregorič Milan
  Zdravljenje bolečine z botulinom
  [Treatment of pain with botulinum toxin]
  2009
 81. Košnik Mitja
  Preobčutljivostne reakcije na zdravila in ukrepanje
  2016
 82. Mavsar-Najdenov Brigita
  Varno in učinkovito upravljanje z zdravili - različne vloge, en cilj!
  [Safe and effective medication management - different roles, one goal]
  2015
 83. Žiberna Lovro
  Prehranska dopolnila in zdravila BRp - nevarnost za športnike
  2016
 84. Volavšek Metka
  Lymphoproliferative lesions of the salivary glands
  2015
 85. Didanovič Vojislav; Dovšak Tadej; Prodnik Luka; Kansky Andrej
  Surgical treatment of the oral cavity and oropharyngeal carcinoma
  2015
 86. Strojan Fležar Margareta
  Cytology of oral cavity and oropharyngeal region
  2015
 87. Zidar Nina; Gale Nina
  Variants of oral squamous cell carcinoma
  2015
 88. Gale Nina; Zidar Nina
  Oral precursor lesions - still a gallimaufry of histological classifications?
  2015
 89. Šifrer Robert
  The role of narrow-band imaging in the diagnostics of oral and oropharyngeal cancer
  2015
 90. Krajnc Stanislava; Krajnc Mitja
  Patronažna medicinska sestra in sladkorni bolnik tipa 2, zdravljen z inzulinom
  2007
 91. Krajnc Mitja; Čokolič Miro
  Sladkorni bolnik tipa 2 in patronažna medicinska sestra
  2007
 92. Voga Gorazd
  Transthoracic echocardiography in the ICU
  2006
 93. Ličen Sabina
  Kako pomagati pacientki premagati strah pred ponovitvijo bolezni
  2009
 94. Mlinarič Aleš; Tuš Matjaž
  Pomen prehranskih dopolnil za samozdravljenje
  [The importance of food supplements in self-treatment]
  2009
 95. Franko Alenka; Dolžan Vita
  Poklicna izpostavljenost pesticidom in pomen genetske občutljivosti
  2015
 96. Dolžan Vita; Franko Alenka
  Genski označevalci variabilnosti v presnovi in delovanju pesticidov
  2015
 97. Dolžan Vita
  Uporaba farmakogenetskih testiranj v klinični praksi
  2016
 98. Jan Janja
  Sprememba barve zob zaradi zdravil
  2016
 99. Ramovš Jože; Povšnar Erika
  Šola za starše in učenje komuniciranja med njimi
  2009
 100. Takač Iztok
  Spolnost in rak
  2009

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko