biomedicina slovenica


dr="Slovenija" : 122405

 1. Triller Nadja
  Zbornik sestanka
  2016
 2. Triller Nadja
  Bronhiektazije
  2017
 3. Rojc Bojan
  Avtoimuni encefalitis, povzročeni s protitelesi proti membranskim in sinaptičnim antigenom
  [Autoimmune encephalitis caused by antibodies to membrane and synaptic antigens]
  2017
 4. Šikić Pogačar Maja; Mičetić-Turk Dušanka
  Vitamin D in human health
  [Pomen vitamina D za zdravje ljudi]
  2017
 5. Zemljič Mateja; Pejković Božena; Krajnc Ivan; Kraigher Alenka
  Correlations between infant mortality and recommended immunization schedules against vaccine-preventable diseases in Slovenia
  [Primerjava med vzroki za umrljivost dojenčkov in cepljenjem med rednim programom cepljenja v Sloveniji]
  2017
 6. Kocbek Lidija; Anderhuber Friedrich
  Myocardial revascularization using the posterior intercostal arteries as grafts: anatomical variation aspect
  [Revaskularizacija miokarda z uporabo zadnjih medrebrnih arterij kot presadkov z vidika anatomskih variacij]
  2017
 7. Milutinović Živin Aleksandra; Zorc-Pleskovič Ruda; Vraspir-Porenta Olga; Švara Tanja
  Histologija
  2017
 8. Košnik Mitja; Triller Nadja; Šelb Julij Gyula
  Mnenje pulmologov o pomenu vdihovalnikov pri bolnikih z astmo ali KOPB
  [Opinion of pneumologists on the importance of inhalers in patients with asthma or COPD]
  2017
 9. Kuhelj Dimitrij
  Vloga intervencijske radiologije pri zdravljenju periferne arterijske bolezni
  [The role of interventional radiology in the management of peripheral arterial disease]
  2016
 10. Kuhelj Dimitrij
  Vloga intervencijske radiologije pri zdravljenju sprememb aorte
  [The role of interventional radiology in the management of aortic pathology]
  2016
 11. Fras Zlatko; Možina Hugon
  17. sodobna interna medicina
  2017
 12. Zidarn Mihaela
  Omalizumab in zdravljenje anafilaksije
  2016
 13. Košnik Mitja; Marčun Robert
  Zbornik sestanka Omalizumab: vse kar ste želeli vedeti, pa si niste upali vprašati, Ljubljana, Medicinska fakulteta, 6. maj 2016
  2016
 14. Lovrenov Života
  Research, education, and practice in insurance medicine and social security
  2016
 15. Zidarn Mihaela
  Dilema na urgenci
  2015
 16. Košnik Mitja; Marčun Robert
  Zbornik sestanka Urtikarija v vsakdanji praksi, Ljubljana, Medicinska fakulteta, 10. april 2015
  2015
 17. Erkić Nataša; Premru-Sršen Tanja; Lučovnik Miha
  Odnos slovenskih zdravstvenih delavcev na področju perinatologije do carskega reza na zahtevo
  [The attitude of Slovenian perinatal care providers towards cesarean section on maternal request]
  2014
 18. Homan Matjaž
  Autoimmune liver disease and therapy in childhood
  [Avtoimunske bolezni jeter pri otrocih in zdravljenje]
  2013
 19. Šinkovec Matjaž; Pernat Andrej; Jan Matevž; Antolič Bor
  Dolgoročni izidi po radiofrekvenčni katetrski ablaciji paroksizmalne in perzistentne atrijske fibrilacije
  [Long-term outcomes after radiofrequency catheter ablation of paroxysmal and persistent atrial fibrillation]
  2013
 20. Jan Matevž; Šinkovec Matjaž; Antolič Bor; Pernat Andrej
  Intrakavitarni ultrazvok srca
  [Intracardiac ultrasound]
  2013
 21. Žemva Aleš; Pust Borut; Fettich Jurij; Šinkovec Matjaž
  Angina pectoris pri bolniku z normalnimi koronarnimi arterijami
  1993
 22. Dolenšek Janez
  Kosti in sklepi ter funkcionalna anatomija zgornje okončine
  2016
 23. Dolenšek Janez
  Praktična navodila za anatomsko sekcijo
  2016
 24. Filipovič Tatjana; Šurlan Popović Katarina; Ihan Alojz; Vodušek David B.
  Dynamic susceptibility contrast enhanced (DSC) MRI perfusion and plasma cytokine levels in patients after tonic-clonic seizures
  2017
 25. Novak Šarotar Brigita
  Antipsychotic drugs and QT interval prolongation
  [Antipsihotična zdravila in podaljšanje QT intervala]
  2017
 26. Zupanič Slavec Zvonka
  Osveščanje mladih glede škodljivosti kajenja
  2017
 27. Denišlič Miro
  Zaposlovanje
  2006
 28. Denišlič Miro
  Srečanje z diagnozo multiple skleroze
  2006
 29. Denišlič Miro
  Rehabilitacija
  2006
 30. Denišlič Miro
  Zdravljenje multiple skleroze
  2006
 31. Kambič-Budkovič Mojca
  Življenje v dvoje, nosečnost in porod pri ženskah z multiplo sklerozo
  2006
 32. Denišlič Miro
  Potek bolezni
  2006
 33. Denišlič Miro; Hojs-Fabjan Tanja
  Bolezni, podobne multipli sklerozi
  2006
 34. Denišlič Miro; Pustovrh Irenca
  Nevrofiziološke preiskave
  2006
 35. Denišlič Miro
  Diagnoza multiple skleroze
  2006
 36. Denišlič Miro
  Spoznavne (kognitivne) motnje
  2006
 37. Denišlič Miro
  Psihične motnje
  2006
 38. Denišlič Miro
  Stres in multipla skleroza
  2006
 39. Denišlič Miro
  Utrudljivost
  2006
 40. Denišlič Miro
  Znaki prizadetosti možganskega debla
  2006
 41. Denišlič Miro
  Vnetje vidnega živca
  2006
 42. Denišlič Miro
  Znaki prizadetosti malih možganov
  2006
 43. Denišlič Miro
  Ohromelost
  2006
 44. Rener-Primec Zvonka
  Zdravljenje trdovratnih epilepsij z VNS
  2016
 45. Virant-Klun Irma; Ihan Alojz
  "Umetna maternica" obeta bistven pomik mej pri uspešnem ohranjanju nedonošenega otroka
  2017
 46. Rener-Primec Zvonka
  EPI-PGx - farmakogenetika zdravljenja z antiepileptiki pri otrocih
  2014
 47. Švab Vesna
  Depresija pri starejših
  2011
 48. Topole Eva
  Pomen prehranske obravnave in podpore pri kroničnih pljučnih bolnikih
  2016
 49. Škrgat-Kristan Sabina
  Bronhiektazije
  2017
 50. Rijavec Matija
  Vloga genetike pri bronhiektazijah, kako daleč smo od klinične prakse
  2017
 51. Bizjak Mojca
  Pruritus ali srbež
  2016
 52. Bizjak Mojca
  Kronični dermatitis rok
  2016
 53. Bizjak Mojca
  Kontaktni dermatitis
  2016
 54. Bizjak Mojca
  Atopijski dermatitis
  2016
 55. Felc Jože
  Knjižici o multipli sklerozi na pot
  2006
 56. Denišlič Miro; Rener-Primec Zvonka
  Multipla skleroza pri otrocih
  2006
 57. Rus Prelog Polona; Kokalj Anja; Kores-Plesničar Blanka
  Involuntary admission to psychiatric hospitals
  2016
 58. Kokalj Anja; Novak Šarotar Brigita; Rus Prelog Polona
  How can personality traits and coping strategies lead to disability evaluation - psychodynamic view
  2016
 59. Knez Lea
  Introduction to medication review
  2017
 60. Knez Lea
  Changes in clinical pharmacy
  2017
 61. Popa Elena; Toni Janez
  Public health campaign workshop
  2017
 62. Tomič Viktorija
  2. Higiena rok - nazaj v prihodnost
  2017
 63. Ozbič Polona
  Oblike psihosocialne podpore za invalide ob izgubi bljižnjega
  2017
 64. Fležar Matjaž
  Uporaba vdihovalnikov
  2017
 65. Blejc Urša; Pitter Didier; Tomič Viktorija
  Si razkužujete roke?
  2017
 66. Praprotnik Sonja
  Persistence on therapy - a key factor in the successful management of rheumatic diseases - theory & clinical trials experience
  2017
 67. Tomšič Matija
  Treat to target in RA
  2017
 68. Rotar Žiga
  The nationwide Slovenian BioRx registry - what can be learn?
  2017
 69. Matjašič Alenka; Popović Mara; Matos Boštjan; Glavač Damjan
  Expression of LOC285758, a potential long non-coding biomarker, is methylation- dependent and correlates with glioma malignancy grade
  2017
 70. Cotič Jasna; Jevnikar Peter; Kocjan Andraž; Kopač Igor; Fidler Aleš
  The influence of sintering protocol and airborne-particle abrasion on ageing of zirconia ceramics in vitro and in vivo
  [Vpliv pogojev sintranja in peskanja na staranje cirkonijeve oksidne keramike in vitro ter in vivo]
  2017
 71. Rener-Primec Zvonka
  Nevrološke bolezni in telesna vadba
  2016
 72. Tomšič Matija; Holc Iztok
  Katalog storitec ZZZS
  2017
 73. Ješe Rok
  Sekcija mladih zdravnikov znotraj Sekcije za revmatologijo
  2017
 74. Hočevar Alojzija
  Napovedni dejavniki za limfom pri Sjögrenovem sindromu - koga redno spremljati?
  2017
 75. Rotar Žiga; Tomšič Matija
  BioRx - novosti in trendi
  2017
 76. Žigon Polona
  Antifosfolipidna protitelesa so povezana z zapleti v nosečnosti značilnimi za antifosfolipidni sindrom
  2017
 77. Perdan-Pirkmajer Katja
  Cerebrovaskularni dogodki in antifosfolipidni sindrom
  2017
 78. Perdan-Pirkmajer Katja
  Vloga antifosfolipidnih protiteles pri bolnikih z vensko trombozo
  2017
 79. Ambrožič Aleš
  Klinične manifestacije in zdravljenje antifosfolipidnega sindroma
  2017
 80. Rotar Žiga
  Slovenske izkušnje s sekukinumabom
  2017
 81. Praprotnik Sonja
  Očesna prizadetost v sklopu revmatoloških bolezni
  2017
 82. Huzjan Barbka
  Kako nam lahko delovna terapija lajša vsakodnevne težave?
  2017
 83. Tomšič Matija
  Ali imam poleg psoriaze še psoriatični artritis?
  2017
 84. Tomšič Matija
  Podporni programi za bolnike - kje smo?
  2017
 85. Gradišek Anton
  Vloga družinskega zdravnika
  2006
 86. Kramberger Urška; Kecelj Nada; Jeras Matjaž
  Kronična urtikarija in njen vpliv na kakovost življenja bolnikov
  [Chronic urticaria and its influence on patients' quality of life]
  2017
 87. Educational booklet
  2017
 88. Unk Mojca; Vidovič Dušanka
  Gefitinib za zdravljenje nedrobnoceličnega pljučnega raka
  2017
 89. Unk Mojca; Vidovič Dušanka
  Osimertinib za zdravljenje nedrobnoceličnega pljučnega raka
  2017
 90. Kranjc Simona
  LABexpert
  2017
 91. Kranjc Simona; Čemažar Maja; Serša Gregor
  The human tumor spheroids as a model for gene electrotransfer
  2017
 92. Bešić Nikola; Hočevar Marko; Bergant Damijan; Vidergar-Kralj Barbara; Blatnik Olga; Kloboves-Prevodnik Veronika; Dremelj Marta
  Povzetek smernic diagnostike in zdravljenja diferenciranega raka ščitnice
  [Summary guidelines of diagnosis and treatment of differented thyroid cancer]
  2017
 93. Stanič Karmen; Vrankar Martina
  Druga šola pljučnega raka
  2017
 94. Ratoša Ivica; But-Hadžić Jasna
  Radioterapija sekundarnih tumorjev jeter
  [Radiotherapy of secondary liver cancer]
  2017
 95. Ratoša Ivica
  Delno obsevanje dojke
  [Partial breast irradiation]
  2017
 96. Stanič Karmen; Vrankar Martina
  Stereotaktična radioterapija telesa pri bolnikih s pljučnim rakom
  [Stereotactic body radiation therapy (SBRT) in patients with lung cancer]
  2017
 97. Breznik Andrej; Zaletelj Marko; Oblak Irena
  Magnetnoresonančni simulator za potrebe načrtovanja obsevanja
  [Magnetic resonance simulator for the radiotherapy planning]
  2017
 98. Oblak Irena; Anderluh Franc
  Radioterapija v Sloveniji
  [Radiotherapy in Slovenia]
  2017
 99. Velenik Vaneja
  Uvodnik
  [Editorial]
  2017
 100. Unk Mojca; Mohorčič Katja; Osrajnik Ilonka; Čufer Tanja
  Slovenske smernice sistemskega zdravljenja pljučnega raka 2017
  [Lung cancer - Slovenian clinical practice guidelines in systemic treatment 2017]
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko