biomedicina slovenica


dr="Slovenija" : 123967

 1. Nemanič Tiva; Rozman Aleš; Adamič Katja; Marc-Malovrh Mateja
  Biomarkers in routine diagnosis of pleural effusions
  [Uporaba bioloških označevalcev pri rutinskem diagnosticiranju plevralnih izlivov]
  2018
 2. Kalender Smajlović Sedina
  Prednosti in slabosti različnih protokolov vodenja vrednosti glukoze v krvi pri kritično bolnih pacientih
  [The benefits and weaknesses of various blood glucose control protocols in critically ill patients]
  2018
 3. Dovgan Patricija; Štemberger Kolnik Tamara; Ravnik David
  Poznavanje funkcij mišic medeničnega dna in pomena komplementarnih konservativnih pristopov za njihovo krepitev pri ženskah
  [Knowing the functions of the pelvic floor muscles and the importance of complementary conservative approaches to pelvic floor muscles strengthening in women]
  2018
 4. Ahačič Maruša; Kadivec Saša; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Dokumentiranje navodil o življenjskem slogu in samoobvladovanju bolezni pri pacientih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo
  [Documenting lifestyle and disease self-management recommendations for chronic obstructive pulmonary disease patients]
  2018
 5. Peršolja Melita; Mišmaš Anamarija; Jurdana Mihaela
  Povezava med neprespanostjo in delazmožnostjo zaposlenih v zdravstveni negi
  [The relationship between sleep deprivation and nurses' working capacity]
  2018
 6. Ovsenik Maja; Primožič Jasmina; Drevenšek Martina; Milačić Miroslav R.; Ihan Hren Nataša; Pavlič Alenka; Oblak Čedomir; Gašpirc Boris
  20 let raziskovalnega dela
  2017
 7. Tuš Matjaž
  Prepoznavanje in zdravljenje duševnih motenj in bolezni
  2018
 8. Kraigher Alenka; Voljč Božidar; Kamin Tanja
  Cepljenje
  2018
 9. Slapar Majda
  Anemije
  2018
 10. Vranešič Romana
  Zbornik predavanj
  2018
 11. Zupanič Slavec Zvonka; Jaunig Senta; Simončič Vlastja; Krek Anja; Papež Dean; Dolenc Vinko V.; Geršak Borut; Lukanovič Adolf
  Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem
  [The history of healthcare and medicine in the Slovene lands]
  2018
 12. Novak-Jankovič Vesna; Gradišek Primož
  Šola anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine
  2018
 13. Godec Matjaž; Donik Črtomir; Paulin Irena; Kocijan Aleksandra
  Program in knjiga povzetkov
  [Program and book of abstracts]
  2017
 14. Brvar Miran; Majerle Andreja; Kržan Mojca; Stanovnik Lovro
  Toksikologija 2017
  2017
 15. Jereb Matjaž; Muzlovič Igor; Tomažič Janez; Logar Mateja
  Okužbe pri kritično bolnih
  2017
 16. Gajšek Martina; Pfeifer Marija; Rožman Primož
  O astrologiji krvnih skupin - zakaj krvne skupine AB0 ne določajo človekovega značaja niti njegove prehrane
  [Blood group astrology - why the AB0 blood groups do not determine the human character nor the appropriate nutrition]
  2016
 17. Janc Matevž; Steblovnik Lili; Skalerič Uroš; Schara Rok
  Obravnava nosečnic v zobozdravstveni ordinaciji
  [Dental care during pregnancy]
  2014
 18. Dolinar Marjana; Cunk Manić Vera; Tarman-Šmit Ida; Ravnik Jurij; Konvalinka Ksenija; Tomazo-Ravnik Tatjana; Dolinar Drago; Oblak Čedomir; Medija Nevenka
  Anatomija in fiziologija človeka
  2015
 19. Schara Rok
  Načrtovanje vstavitve zobnega vsadka z magnetnoresonančnim slikanjem
  [Using magnetic resonance imaging for implant placement planning]
  2013
 20. Kraljić Suzana; Reberšek Gorišek Jelka; Rijavec Vesna; Gadžijev Eldar; Toplak Jurij
  Sodobni izzivi in dileme
  2018
 21. Potočnik Božidar
  ROSUS 2018
  2018
 22. Šolsko svetovalno delo
  1996
 23. Pintar Tadeja
  Pomen pravilne preiskave na endoskopsko preiskavo
  2018
 24. Janc Matevž; Schara Rok
  Stanje obzobnih tkiv pri nosečnicah s sladkorno boleznijo tipa 1 in tipa 2 ter nosečnicah brez sladkorne bolezni
  2014
 25. Makuc Debora Petra; Schara Rok
  Vpliv lokalnih dejavnikov na izgubo alveolne kosti v različnih starostnih obdobjih
  2014
 26. Grmovšek Maja; Schara Rok
  Indeks telesne mase in parodontalna bolezen
  2016
 27. Breskvar Urša Hana; Schara Rok
  Prednosti in slabosti metode popolne dezinfekcije ustne votline
  2017
 28. Benčič Paola; Schara Rok
  Vpliv prehrane na parodontalno bolezen
  2016
 29. Vrhovec Saša
  Laboratorij na čipu
  2017
 30. Pintar Tadeja
  Malabsorpcija po posegih v bariatrični kirurgiji
  [Malabsorption after bariatric surgery procedures]
  2018
 31. Strokovno izobraževanje Malabsorpcijski sindromi, 13. 3. 2018
  2018
 32. Ribeiro Takahahi Bruno; Štor Zdravko; Pintar Tadeja
  Acute pancreatitis in children after abdominal trauma
  2018
 33. Šiljaković Barbara; Pintar Tadeja
  Pancreatitis - treating patients with infectious complications in surgical department
  2018
 34. Kopač Igor
  Načela belo-rdeče estetike pri protetični oskrbi
  2015
 35. Ihan Alojz
  Morala na zidu
  2018
 36. Ihan Alojz
  Javno zdravstvo - javna politika
  2018
 37. Ihan Alojz
  Vaccines in development - new opportunities and new social challenges
  [Cepiva v razvoju - nove priložnosti in novi družbeni izzivi]
  2018
 38. Zupanič Slavec Zvonka; Pesek Rosvita
  Od ranocelnikov do vrhuncev slovenske medicine
  2018
 39. Dacinger Renata; Rozman Damjana; Glavač Damjan; Stefansson Kari; Videtič Paska Alja; Klemenc-Ketiš Zalika; Battelino Tadej; Čuček Anja; Meško Primož
  Genom Slovencev
  2018
 40. Svetina Saša; Švelc Tjaša; Božič Bojan
  Mechanism of red blood cell volume regulation based on the dependence of Piezo1 Ca++ permeability on membrane curvature
  2017
 41. Maličev Elvira; Krašna Metka
  Opredelitev krvotvornih matičnih in predniških celic v pripravkih za presaditev
  [Characterisation of haematopoietic stem and progenitor cells in products intended for transplantation]
  2018
 42. Vovk Andrej
  Izdelava modela človeškega organa za tridimenzionalno tiskanje na podlagi magnetno-resonančnih slik
  2018
 43. Leskošek Vesna; Mešl Nina; Zaviršek Darja; Kodele Tadeja; Bohinec Monika; Filipčič Katja; Tašner Veronika; Miklič Neža; Drobnič Radobuljac Maja; Frangež Danijela
  Meddi[!]ciplinarni program vseživljenskega učenja na temo zaščite otrok
  2017
 44. Drobnič Radobuljac Maja; Pintar Babič Matejka
  Samomorilno vedenje in samopoškodovalno vedenje brez samomorilnega namena v otroštvu in mladostništvu
  2017
 45. Zgonik Staš; Abram Uroš; Lavrič Tomaž; Brecelj Anderluh Marija; Poštuvan Vita; Drobnič Radobuljac Maja
  Nepripravljeni na svet
  2018
 46. Zupanič Sanja; Rujević Jasna; Drobnič Radobuljac Maja
  Pisana gradiva za pomoč pri zdravljenju duševnih motenj z zdravili
  2017
 47. Curk Fišer Nina; Škodlar Borut; Drobnič Radobuljac Maja
  Poporodna depresija in intervencije, ki vplivajo na navezovalni odnos med materjo in otrokom
  2017
 48. Drobnič Radobuljac Maja
  Najpogostejše duševne motnje v otroštvu in mladostništvu ter njihova obravnava
  2018
 49. Oblak Čedomir
  All in-one treatment concept
  2017
 50. Oblak Čedomir; Kocjan Andraž; Jevnikar Peter
  Zirconia ceramics in dentistry
  2017
 51. Valjavec Nina; Oblak Čedomir
  Priprava obzobnih tkiv pred fiksnoprotetično rehabilitacijo zob
  2015
 52. Zupančič Ana; Oblak Čedomir
  Vpliv fiksnoprotetičnih izdelkov na obzobna tkiva
  2012
 53. Stopar Pintarič Tatjana
  Obese Parturient anaesthesia
  2017
 54. Hvalc Luka; Stepančič Maja; Pigott David W.; Oxford John; Zupanič Slavec Zvonka; Vrščaj Eva
  Kako se širijo nalezljive bolezni
  2018
 55. Hvalc Luka; Stepančič Maja; Oxford John; Zupanič Slavec Zvonka; Sočan Maja
  Pandemije
  2018
 56. Seme Katja
  Bolnik s sumom na sepso na Oddelku za intenzivno zdravljenje - hemokultura, molekularna diagnostika ali kaj tretjega?
  [Patient with suspected sepsis in intensive care unit - blood culture, molecular diagnostics or something else?]
  2017
 57. Železnik Klara; Mali Polonca; Stanišić Slavica
  Transfuzijsko zdravljenje
  2018
 58. Petruša Katja; Bricl Irena; Marić Ivica
  Hudi neželeni dogodki v preskrbi s krvjo
  2018
 59. Boc Vinko; Boc Anja
  Znotrajžilno zdravljenje periferne arterijske bolezni
  2018
 60. Rituper Boštjan
  Kardiovaskularni kompromis v mikrogravitaciji - kako se obnaša srce v vesolju
  2018
 61. Kovačič Uroš
  Z rakom povezana kaheksija srca
  2018
 62. Erdani-Kreft Mateja
  Celično-biološki mehanizmi ateroskleroze
  2018
 63. Osredkar Damjan
  Register otrok z živčno-mišičnimi boleznimi in rešitev celostne obravnave
  2018
 64. Fürst Jurij; Repar Bornšek Simona; Kopčavar Guček Nena; Matičič Mojca
  Kakšne so možnosti za boljše presejanje okuženih s HCV?
  2017
 65. Khalil Nadja; Kopčavar Guček Nena; Repar Bornšek Simona
  Komuniciranje o erektilni disfunkciji
  2016
 66. Repar Bornšek Simona
  Zdravnik in mediacija
  2014
 67. Repar Bornšek Simona
  Kakšni so najpogosteje spori v zdravstvu, nečin reševanja do sedaj in zakaj bi bila vpeljava mediacije koristna
  2014
 68. Zdolšek Maja; Stojan Anka
  Mediacija v zdravstvu
  2014
 69. Repar Bornšek Simona
  Beseda ni konj (ali pač?) - o komunikaciji malo drugače
  2017
 70. Repar Bornšek Simona
  Praktično o uporabi mediacijskih veščin
  2016
 71. Repar Bornšek Simona
  Spolne motnje in zdravnik družinske medicine
  2013
 72. Repar Bornšek Simona
  E-naročanje - nova oblika naročanja bolnikov v ambulanto izbranega zdravnika
  2012
 73. Repar Bornšek Simona
  Mediacijski center ZD Ljubljana
  2015
 74. Repar Bornšek Simona
  Novosti pri zdravljenju moških s simptomi spodnjih sečil
  2015
 75. Repar Bornšek Simona
  Simptomi spodnjih sečil / benigno povečanje prostate SSS/BPP
  2014
 76. Repar Bornšek Simona
  Družinska medicina na Kosovu - specializacija dobro zastavljena, pogoji dela še vedno slabi
  2017
 77. Rituper Boštjan
  Uravnavanje telesne temperature pri človeku
  2016
 78. Avšič-Županc Tatjana
  Virus Zika
  [Zika virus]
  2017
 79. Rojnik Andrej; Kavka Daša; Žohar Čretnik Tjaša; Štorman Alenka; Zdolšek Barbara
  Povzročitelji invazivnih okužb pri starostnikih
  [Causes of invasive infections in the elderly]
  2017
 80. Videtič Paska Alja
  Eksperimentalna epigenetika
  2018
 81. Videtič Paska Alja
  Molekularna analiza in samomorilno vedenje
  2018
 82. Videtič Paska Alja
  Molekularna analiza in samomorilno vedenje
  2018
 83. Milisav Irina
  Pregled substratov v enteralni in parenteralni prehrani
  2018
 84. Škafar Mojca; Grenc Damjan; Koželj Gordana; Brvar Miran
  Zastrupitve z gama-hidroksibutiratom v Ljubljani v obdobju 2000-2016
  2017
 85. Leban Vid; Fister Andrej; Brvar Miran
  Sindrom neustreznega izločanja antidiuretičnega hormona zaradi zastrupitve s 3-metil-N-metkatinonom (3-MMC)
  2017
 86. Varl Tanja; Brvar Miran
  Kronične posledice uživanja novih psihoaktivnih snovi
  2017
 87. Leban Vid; Brvar Miran
  Sintetični opioidi
  2017
 88. Brvar Miran
  Sintetični fenetilamini
  2017
 89. Brvar Miran
  Nove psihoaktivne snovi in projekt SONDA
  2017
 90. Repar Bornšek Simona
  Klopni meningoencefalitis (KME) - kje smo?
  2017
 91. Tomažič Janez; Ihan Alojz
  Prof. dr. Janez Tomažič, dr. med.
  2018
 92. Južnič Sotlar Maja; Repar Bornšek Simona
  Družinski zdravnik
  2014
 93. Repar Bornšek Simona
  Dileme družinskega zdravnika
  2017
 94. Moške urološke bolezni
  2017
 95. Repar Bornšek Simona
  Urološke bolezni v ambulanti družinskega zdravnika
  2017
 96. Zbornik prezentacij Moško zdravje, Nova Gorica, 22. november 2017
  2017
 97. Ihan Alojz
  Nihče ni dovolj bogat za poceni ministre
  2018
 98. Ihan Alojz
  Kaj pa, če bi bila običajna pacientka?
  2018
 99. Ihan Alojz
  Vladavina ljudstva in politični amaterizem
  2018
 100. Grubič Zoran; Jevnikar Peter; Geršak Ksenija
  Študentsko raziskovalno delo
  [Student research work]
  2018

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko