biomedicina slovenica


"BRONCHIECTASIS" : 26

 1. Škrgat-Kristan Sabina; Naglič Daša
  Brief report from EMBRAC /European Multicentre Bronchiectasis Audit and Research Colaboration) and the role of inhaled antibiotics and macrolides in non CF bronciectasis
  2017
 2. Škrgat-Kristan Sabina; Naglič Daša
  Projekt EMBARC (European Multicentre Bronchiectasis Audit and Research Collaboration) in vloga inhalacijskih antibiotikov in makrolidov pri bronhiektazijah, ki niso posledica cistične fibroze
  [Brief report from EMBARC (European Multicentre Bronchiectasis Audit and Research Collaboration) and the role of inhaled antibiotics and macrolides in non cystic fibrosis bronciectasis]
  2016
 3. Chalmers James D.; Aliberti Stefano; Polverino Eva; Vendrell Montserrat; Crichton Megan; Loebinger Michael; Dimakou Katerina; Clifton Ian; Rohde Gernot; Škrgat-Kristan Sabina
  The EMBARC European Bronchiectasis Registry
  2015
 4. Petric Vlasta; Rotdajč Romana; Šeruga Maja
  Avtoimuni citopeniji pri bolniku z navadno spremenljivo imunsko pomanjkljivostjo
  [Autoimmune cytopenias related to common variable immunodeficiency]
  2011
 5. Rozman A
  Bronchiectasis
  2009
 6. Mušič Ema
  Starostniki in pljučne bolezni
  [The elderly and lung diseases]
  2008
 7. Kecelj P; Mušič E; Tomič V; Košnik M; Eržen R
  The microbiological isolates in patients with non-CF bronchiectasis in stable clinical situation and in disease exacerbation
  2007
 8. Varga Tomaž; Edelbaher Natalija
  Manj pogoste obstruktivne pljučne bolezni
  [Infrequent obstructive pulmonary disease]
  2004
 9. Rozman Irma
  Rentgenske značilnosti prizadetosti pljuč pri RA
  2005
 10. Marčun Robert
  Kronični kašelj
  2004
 11. Perdija Željko
  Diagnostična obravnava pri kronični obstruktivni pljučni bolezni (KOPB)
  [Diagnostic procedures in chronic obstructive pulmonary disease (COPD)]
  2003
 12. Marčun Robert
  Kronični kašelj
  2001
 13. Šorli Jurij
  Acute and chronic obstructive lung diseases
  2000
 14. Letonja Saša
  Bronhiektazije
  2000
 15. Bajrovič Nisera; Šuškovič Stanislav
  Diferencialna diagnoza astme
  2000
 16. Kopriva Silvester
  Kronične bolezni v otroštvu, pri katerih je pomembna respiratorna fizioterapija
  [Chronic lung deseases of childhood in which respiratory physical therapy is important]
  1999
 17. Debeljak Andrej
  Netumorske zožitve sapnika
  1998
 18. Osolnik K; Zupančič M; Vovk M; Cesar R; Turel M; Marčun R; Rott T
  Primary non-Hodgkin's lymphoma in the lung of the patient with bronchiectasis
  1996
 19. Mušič Ema
  Treatment of lower respiratory tract infections
  1996
 20. Mušič E
  Zdravljenje infekcij v dihalih
  1993
 21. Mušič E; Kumelj M
  Ciprofloxacin vs pefloxacin in RTI
  1990
 22. Debeljak A
  Bronhiektazije
  1993
 23. Debeljak A
  Bolezni dihalnih poti
  1993
 24. Radošević Z
  Kronične upale dišnih putova i pluća
  1991
 25. Milović I; Oluić D
  Promene etioloških faktora, anatomske distribucije i životne dobi dece sa bronhiektazijama
  [Changing aetiology, anatomic distribution and age in children with bronchiectasis]
  1989
 26. Kocijančič I
  Rentgenologija bronhiektazij
  [Radiology of bronchiectasis]
  1989New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics