biomedicina slovenica


"BUPRENORPHINE" : 24

 1. Kastelic Andrej
  Matching AOT medication to patients needs
  2016
 2. Šegrec Nuša; Kajdiž Karmen
  AOT treatment with methadone and buprenorphine and sexual dysfunction
  2016
 3. Kastelic Andrej
  Comparison of effectiveness of OST with methadone, buprenorphine, and sustained release morphine
  2015
 4. Špendl Joland Barbara; Rašić Jure; Skela-Savič Brigita; Bregar Branko
  Odnos med odvisnostjo od alkohola in odvisnostjo od prepovedanih drog in primernost za napovedovanje uspešnosti zdravljenja
  2015
 5. Hakl Marek; Vondráčková Dana; Krčevski-Škvarč Nevenka
  Transdermal buprenorphine (Transtec) in clinical practice: an introduction to three short communications
  2012
 6. Tiljak Hrvoje; Neralić Ivana; Cerovečki Venija; Kastelic Andrej; Ožvačić Adžić Zlata; Tiljak Anja
  Mogućnosti u liječenju ovisnika o opijatima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i obiteljskoj medicini
  [Primary health care and family medicine possibilities for treatment of opiate addicts]
  2012
 7. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Transdermal buprenorphine in clinical practice: results from a multicenter, noninterventional postmarketing study in Slovenia
  2012
 8. Kuehn Bridget M
  Buprenorfin lahko izboljša zdravljenje okuženih s HIV
  [Buprenorphine may boost HIV treatment]
  2010
 9. Kastelic Andrej; Kostnapfel Tatja
  Substitucijski programi zdravljenja odvisnosti od opioidov v Sloveniji
  [Opioid substitution treatment programs in Slovenia]
  2010
 10. Caran Alexander M; Dubajić Goran; Kastelic Andrej
  Opioid dependence treatment with buprenorphine: a 2-year experience from our Slovenian centers for prevention and treatment of drug addictions
  2007
 11. Caran AM; Dubajić G; Kastelic A
  Opioid dependence treatment with buprenorphine: a 2-year experience from four Slovenian centers for prevention and treatment of drug addictions
  2007
 12. Caran Aleksander M; Dubajić Goran; Kastelic Andrej
  Our experience with subutex (buprenorphine)
  2006
 13. Kastelic Andrej
  Substitution therapy with buprenorphine and long-acting morphine
  2005
 14. Dernovšek Mojca Zvezdana
  Buprenorphine, treatment, misuse, and prescription practices
  2004
 15. Maremmani Icro; Pacini Matteo; Lovrečič Mercedes
  Clinical foundations for the use of methadone in jail
  2004
 16. Maremmani Icro; Pacini Matteo; Lubrano Sonia; Giuntoli Giuseppe; Lovrečič Mercedes
  Harm reduction and specific treatments for heroin addiction. Different approaches or levels of intervention? An illness-centred perspective
  2002
 17. Maremmani Icro; Pacini Matteo; Lubrano Sonia; Giuntoli Giuseppe; Lovrečič Mercedes
  Zmanjševanje škode in posebna obravnava bolezni odvisnosti. Različni pristopi ali nivoji intervencij?
  [Harm reduction and specific treatments for addiction. Different approaches or levels of intervention? An illness-centred perspectives]
  2002
 18. Lahajnar Slavica
  Zdravljenje bolečine pri kroničnem vnetju trebušne slinavke
  [Pain management of chronic pancreatitis]
  2002
 19. Pišec A
  Group therapy with prohibited drug addicts and their parents
  2000
 20. Kastelic Andrej
  Methadone treatment in Slovenia
  2000
 21. Fischer Gabriele
  Treatment of opioid dependence with buprenorphine
  2001
 22. Vrban David
  Substitucijsko zdravljenje odvisnosti
  2000
 23. Kralj R
  Uporaba buprenorfina v kombinirani splošni anesteziji pri psih
  [Use of buprenorphine in combined general anaesthesia in dogs]
  1996
 24. Kmet D
  Farmakokinetika in farmakodinamika analgetikov
  1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics