biomedicina slovenica


"BURIAL" : 10

 1. Zupanič-Slavec Zvonka
  Identification of family relationship by epigenetic traits
  2005
 2. Ogrinc Nives; Faganeli Jadran
  Phosphorous regeneration and burial in coastal marine sediments (the Gulf of Trieste, N Adriatic)
  2005
 3. Ermenc B; Prijon T
  Suicide, accidents? The importance of the scene investigation
  2005
 4. Brugger Hermann
  Preživetje v primeru snežnih plazov - načini zdravljenja, tehnike samoreševanja in varnostna oprema za smučarje po neoznačenih progah
  [Considerations on avalanche survival, therapeutic principles, self-rescue techniques and safety equipment for backcountry and off-piste skiers]
  2004
 5. Zalokar Jurij
  Nekaj za zdravstvo zanimivih drobcev iz zgodovine
  2004
 6. Battelino Saba; Gros Anton
  Vpliv pnevmatizacije mastoida na funkcionalni izid timpanoplastik tipa I
  [Influence of mastoid pneumatization on functional result of type I tympanoplasty]
  2004
 7. Zupanič-Slavec Zvonka
  Družinska povezanost grofov Celjskih: identifikacijska in epigenetska raziskava njihovih lobanj
  [Family interlinkage of the counts of Celje: an identificational and epigenetic study on their skulls]
  2002
 8. Pulko Bernardka
  Antropološka obdelava grobišča v Predloki pri Črnem kalu
  [Anthropological research of Predloka burial - place near Črni kal]
  1993
 9. Dolenc Anton
  CC Theresiana - 26. člen (Articulus XXVI) de corpore delicti: o ugotavljanju, ali se je dejanje resnično zgodilo, ali o corpore delicti
  [CC Theresiana - Article 26 (Articulus XXVI) de corpore delicti: regarding the determination of whether an act really occurred or corpore delicti]
  1996
 10. Babij V
  Flora ljubljanskih Žal
  [Flora of the graveyard Žale in Ljubljana]
  1995New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics