biomedicina slovenica


"HEMOPERFUSION" : 12

 1. Možina Martin; Grenc Damjan
  Antidoti
  [Antidotes]
  2009
 2. Možina Martin; Jamšek Marija
  Dekontaminacija in eliminacija strupov
  [Decontamination and elimination of poisons]
  2009
 3. Ponikvar Rafael
  Hemoperfusion
  2009
 4. Benedik Miha; Brvar Miran
  Sekundarna eliminacija strupov
  2006
 5. Kveder Radoslav
  Alternativne dializne metode
  2004
 6. Ponikvar Rafael
  Blood purification in the intensive care unit
  2003
 7. Ponikvar Rafael
  Žilni pristopi za hemodializo
  [Vascular access for hemodialysis]
  2003
 8. Ponikvar R; Buturović-Ponikvar J
  Blood purification in septic shock
  2000
 9. Jamšek Marija; Možina Martin
  Odstranjevanje strupa iz telesa
  1998
 10. Jamšek M; Možina M
  Eliminacija strupa iz telesa
  1993
 11. Kveder R; Drinovec J; Luzar S; Ponikvar R; Kandus A; Bren A; Benedik M; Močivnik M
  Hemoperfuzija u lečenju akutnih intoksikacija
  1988
 12. Kveder R; Drinovec J; Brinovec V
  Zdravljenje fulminantnega virusnega hepatitisa s kombinirano hemodializo-hemoperfuzijo in plazmaferezo
  [Treatment of acute (fluminant) viral hepatitis by a combined hemodialysis-hemoperfusion system and plasmapheresis]
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics