biomedicina slovenica


"HYDROXYDOPAMINES" : 4

 1. Glavan Gordana; Zorec Robert; Babič Ksenja; Sket Dušan; Živin Marko
  Dopaminergic regulation of synaptotagmin I and IV mRNAs in hemiparkinsonian rats
  2000
 2. Glavan Gordana; Živin Marko; Sket Dušan
  Effects of D-1 agonist and D-2 antagonist LEK-8829 on striatal gene expression in rats with unilateral 6-hydroxydopamine lesions
  2000
 3. Glavan Gordana
  Genska ekspresija kot kazalec učinka ergolinskega derivata LEK-8829 na dopaminske receptorje pri podganah z enostransko poškodbo nigrostriatne poti
  2000
 4. Živin M; Šprah L; Sket D
  The D1 receptor-mediated effects of the ergoline derivative LEK-8829 in rats with unilateral 6-hydroxydopamine lesions
  1996New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics