biomedicina slovenica


psihoterapijskom : 4

 1. Škodlar Borut
  Liječenje pacijenata u ranoj fazi psihoze na psihoterapijskom odjelu
  2016
 2. Trampuž Dubravka
  Stavovi i praksa slovenskih psihijatara o upotrebi psihofarmaka u psihoterapijskom procesu
  1996
 3. Lešnik B; Lunaček M
  Simbioza, separacija, individuacija u dinamici psihičkih poremećaja: fragmenti opšte psihopatologije
  [Symbiosis, separation and individuation in the dynamics of psychic disturbances: fragments of general psychopathology]
  1988
 4. Tomori M
  Separacija i formiranje identiteta u adolescenciji
  [Separation and identity formation in adolescence]
  1988


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko