biomedicina slovenica


"CONVALESCENCE" : 20

 1. Lavtižar Jana; Sivec Gordana
  Vloga koordinatorja odpusta pacienta v Splošni bolnišnici Jesenice
  [#The #role of patient treatment coordinatorat at Jesenice General hospital]
  2013
 2. Sušnik Špela
  Potek in učinki telesne vadbe med ambulantno rehabilitacijo pri različnih skupinah po srčnem infarktu
  1998
 3. Farkaš Jerneja; Černe Katja
  Delazmožnost po akutnem koronarnem sindromu in miokardni revaskularizaciji
  2004
 4. Pfeifer Vladimir; Mikek Kristina
  Priporočila za zdravljenje pooperativnih zapletov po operaciji sive mrene
  [Guidelines for treatment of postoperative complications after cataract surgerry]
  2004
 5. Kokalj Branka
  Dotik
  [Therapeutic touch]
  2002
 6. Rok-Simon Mateja; Simončič Antonija
  Rehabilitacija
  [Rehabilitation services]
  2001
 7. Pegan Vladislav
  Rak trebušne slinavke - Radikalno kirurško zdravljenje
  [Cancer of the pancreas - Resectional therapy]
  2001
 8. Rok-Simon Mateja; Simončič Antonija
  Rehabilitacija
  [Rehabilitation services]
  2000
 9. Smrkolj Špela; Keber Irena
  Ugodni učinki rehabilitacije po srčnem infarktu pri starejših ljudeh
  [Benefits of rehabilitation after myocardial infarction in the elderly]
  2000
 10. Keber I; Sušnik Š; Gužič B
  The rehabilitation after myocardial infarction in elderly patients
  1998
 11. Keber Irena; Škof Erik; Špan Matjaž; Štlek Mateja; Gužič Barbara
  Učinkovitost pri izvajanju sekundarne preventive po srčnem infarktu: razlike med tremi slovenskimi mesti
  [Efficacy in application of secondary preventive measures after myocardinal infarction: the differences between three Slovenian cities]
  1998
 12. Terčelj-Zorman Marjeta
  Imunost pri okužbah z legionelo
  [Immunity of legionella infection]
  1998
 13. Košir Franc
  Interesi javnega zdravstvenega zavarovanja v odnosu med bolnikom in zdravnikom
  1998
 14. Klokočovnik Tomislav
  Kirurško zdravljenje iliakalnih anevrizem: prikaz primera
  [Surgical reconstruction iliac aneurysm: case report]
  1998
 15. Keber Irena; Gužič Barbara; Škof Erik; Špan Matjaž
  Učinki nadzorovane rehabilitacije v koronarnem klubu na izvajanje sekundarne preventive po srčnem infarktu
  [The effects of supervised rehabilitation in coronary club in secondary preventive measures after myocardial infarction]
  1997
 16. Cimerman M; Smrkolj V; Veselko M
  Avulsion of the anterior superior iliac spine in two adolescent sisters: operative versus conservative treatment
  1995
 17. Lotrič-Furlan Stanka; Vidmar Ludvik
  Humana erlihioza
  [Human ehrlichiosis]
  1996
 18. Veselko M; Smrkolj V
  Avulsion of the anterior-superior iliac spine in athletes: case reports
  1994
 19. Keber I; Keber D
  Increased plasminogen activator inhibitor activity in survivors of myocardial infarction is associated with metabolic risk factors of atherosclerosis
  1992
 20. Brinovec V
  Hepatitis B v klinični praksi
  [Hepatitis B in the clinical practice]
  1992New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics