biomedicina slovenica


"ELECTRONYSTAGMOGRAPHY" : 12

 1. Vatovec Jagoda; Alčin Branka
  Centralno pogojene vrtoglavice in pogostnost sprememb v elektronistagmogramu
  [Vertigo of central origin and incidence of electronystagmographic abnormalities]
  2004
 2. Raič Vanda
  Ocjenjivanje vidnih funkcija u bolesnika s disleksijom
  1999
 3. Aras Ivana; Mijič Vesna
  Vestibularno osjetilo u rehabilitaciji
  2002
 4. Prevec TS; Butinar D; Brecelj J
  Cost-effectiveness in SEG diagnostic procedures
  1996
 5. Vatovec J; Žargi M; Černelč S
  ENG changes in benign paroxysmal position vertigo
  1996
 6. Černelč Smilja; Šega Saša; Strle Franc; Vatovec Jagoda; Žargi Miha
  Autonomic nervous system dysfunction in patients with vertigo
  1994
 7. Vatovec J; Žargi M; Černelč S
  Prispevek k diagnostiki in zdravljenju benigne paroksizmalne pozicijske vrtoglavice
  [A contribution to the diagnostics and therapy of benign paroxysmal positional vertigo]
  1995
 8. Vatovec J
  Faktori koji utječu na brzinu kompenzacije vestibularnog osjetila
  1992
 9. Grad A; Baloh RW
  Vertigo of vascular origin. Clinical and electronystagmographic features in 84 cases
  1989
 10. Vatovec J
  Faktori koji utječu na brzinu uspostavljanja centralne kompenzacije vestibularnog osjetila
  1991
 11. Jeremić S
  Utjecaj zvuka na održavanje ravnoteže
  [The influence of hearing in maintaining balance]
  1987
 12. Lokar J
  Druge nevrofiziološke preiskavne metode
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics