biomedicina slovenica


"Hemodiafiltration" : 37

 1. Homšak Evgenija; Ekart Robert
  ST2 as a novel prognostic marker in end-stage renal disease patients on hemodiafiltration
  2018
 2. Marn-Pernat Andreja; Medved Bojan; Gubenšek Jakob; Premru Vladimir; Knap Bojan; Buturović-Ponikvar Jadranka; Ponikvar Rafael
  Citrate extended high cut-off hemodiafiltration for renal recovery in patients with multiple myeloma
  2016
 3. Zupančič Tina; Ponikvar Rafael; Gubenšek Jakob; Buturović-Ponikvar Jadranka
  Phosphate removal during long nocturnal hemodialysis/hemodiafiltration
  2016
 4. Homšak Evgenija; Ekart Robert
  Hemodiafiltration affects NT-proBNP but not ST2 serum concentration in end-stage renal disease patients
  2016
 5. Marn-Pernat Andreja; Benedik Miha; Bren Andrej; Buturović-Ponikvar Jadranka; Gubenšek Jakob; Knap Bojan; Premru Vladimir; Ponikvar Rafael
  High cut-off (theralite) citrate hemodiafiltration for treating acute kidney injury in multiple myeloma patients
  2014
 6. Antonič Manja; Gubenšek Jakob; Drozg Andrej
  Comparison of regional citrate anticoagulation in hemodialysis and online hemodiafiltration in chronic dialysis patients
  2014
 7. Premru Vladimir; Kovač Janko; Buturović-Ponikvar Jadranka; Ponikvar Rafael
  Treatment of acute myoglobinuric renal failure with high cut-off hemodiafiltration-our experience
  2013
 8. Premru Vladimir; Kovač Janko; Buturović-Ponikvar Jadranka; Ponikvar Rafael
  Some kinetic considerations in high cut-off hemodiafiltration for acute myoglobinuric renal failure
  2013
 9. Buturović-Ponikvar Jadranka; Gubenšek Jakob; Arnol Miha; Adamlje Tone; Blanuša Danica; Ceglar Zlata; Cimerman-Steklasa Sonja; Černe Senka; Čufer Andrej; Drozg Andrej; Ekart Robert; Guček Andrej; Kandus Aljoša; Kapun Sonja; Kralj Lopert Simona; Klančič Dimitrij; Kunc Rešek N.; Kralj Stojan; Malovrh Marko; Močivnik Marjan; Novljan Gregor; Ponikvar Rafael; Rus Igor; Saksida Silvana; Vujkovac Bojan
  Renal replacement therapy in Slovenia
  2013
 10. Ekart Robert; Mumelj Lana; Bevc Sebastjan; Hojs Radovan
  Primerjava visoko prepustnih dializnih membran po on-line hemodiafiltraciji
  2012
 11. Premru Vladimir; Gorjup Vojka; Buturović-Ponikvar Jadranka; Gubenšek Jakob; Krsnik Mladen; Marn-Pernat Andreja; Peršič Vanja; Ponikvar Rafael; Prezelj Marija
  Electrolyte, acid-base and albumin balance during prolonged high cut-off hemodiafiltration/hemofiltration
  2012
 12. Premru V; Kovač J; Marn-Pernat A; Knap B; Gubenšek J; Lešević N; Kersnič B; Benedik M; Varl J; Malovrh M; Buturović-Ponikvar J; Ponikvar R
  Efficiency of high cut-off membrane hemodiafiltration in myoglobinuric renal failure
  2011
 13. Buturović-Ponikvar Jadranka; Gubenšek Jakob; Arnol Miha; Adamlje Tone; Blanusa Danica; Ceglar Zlata; Cimerman-Steklasa Sonja; Čufer Andrej; Drozg Andrej; Ekart Robert; Guček Andrej; Kandus Aljoša; Kapun Sonja; Kralj-Lopert Simona; Kralj Stojan; Malovrh Marko; Močivnik Marjan; Novljan Gregor; Ponikvar Rafael; Rukavina Nikola; Rus Igor; Saksida Silvana; Stevanović Živojin; Vujkovac Bojan
  Slovenian renal replacement therapy registry: excerpts from the 2008 annual report
  2011
 14. Kovač Janko; Gubenšek Jakob; Marn-Pernat Andreja; Buturović-Ponikvar Jadranka; Kersnič Boštjan; Pretnar Jože; Ponikvar Rafael
  Citrate anticoagulation during post-dilution hemodiafiltration with a high cut-off (theralite) membrane
  2011
 15. Premru Vladimir; Kovač Janko; Buturović-Ponikvar Jadranka; Ponikvar Rafael
  High cut-off membrane hemodiafiltration in myoglobinuric acute renal failure: a case series
  2011
 16. Gubenšek J; Kovač J; Marn-Pernat A; Buturović-Ponikvar J; Kersnič B; Pretnar J; Ponikvar R
  Citrate anticoagulation during post-dilution hemodiafiltration with a high cut-off (Theralite (R)) membrane
  2010
 17. Buturović-Ponikvar Jadranka; Adamlje Tone; Blanuša Danica; Ceglar Zlata; Cimerman-Steklasa Sonja; Černe Senka; Čufer Andrej; Drozg Andrej; Ekart Robert; Guček Andrej; Kandus Aljoša; Kapun Sonja; Kralj-Lopert Simona; Kralj Stojan; Malovrh Marko; Močivnik Marjan; Novljan Gregor; Ponikvar Rafael; Rukavina Nikola; Rus Igor; Saksida Silvana; Vujkovac Bojan
  Slovenian renal replacement therapy registry: excerpts from the 2006 annual report
  2009
 18. Buturović-Ponikvar J; Likar C; Marn-Pernat A; Knap B; Kovač J; Benedik M; Varl J; Kersnič B; Ponikvar R
  Anticoagulation with nedroparine (fraxiparine) during long overnight hemodialysis / hemodiafiltration
  2009
 19. Ekart Robert; Stropnik Tina; Jakopin Eva; Bevc Sebastjan; Hojs Radovan
  Kontinuirana venovenska hemodiafiltracija pri kritično bolnih
  2008
 20. Gubenšek Jakob; Buturović-Ponikvar Jadranka; Ponikvar Rafael; Čebular Boštjan
  Hemodiafiltration and high-flux hemodialysis significantly reduce serum valproate levels inducing epileptic seizures: case report
  2008
 21. Buturović-Ponikvar J; Gubenšek J; Ponikvar R
  Citrate anticoagulation for postdilutional online hemodiafiltration with calcium-containing dialysate and infusate: significant clotting in the venous bubble trap
  2008
 22. Gubenšek J; Ponikvar R; Čebular B; Buturović-Ponikvar J
  Hemodiafiltration and high-flux hemodialysis significantly reduce serum valproate levels inducing epileptic seizures: case report
  2007
 23. Buturović-Ponikvar J; Gubenšek J; Ponikvar R
  Citrate anticoagulation for postdilutional on-line hemodiafiltration with calcium containing dialysate/infusate
  2007
 24. Gubenšek Jakob
  Področna antikoagulacija s citratom pri hemodializnih postopkih
  2006
 25. Škofic Nataša; Ponikvar Rafael
  Hemofiltracija in hemodialifiltracija
  2004
 26. Kveder Radoslav
  Alternativne dializne metode
  2004
 27. Buturović-Ponikvar Jadranka
  Predpisovanje dializnega zdravljenja pri akutni ledvični odpovedi
  2004
 28. Premru Vladimir
  Ocena adekvatnosti in predpisovanje hemodialize
  2004
 29. Premru Vladimir
  Dializni monitorji, dializatorji in dializne raztopine
  2004
 30. Kandus Aljoša
  Zgodovina in principi hemodialize
  2004
 31. Buturović-Ponikvar Jadranka
  Hemodializa in hemofiltracija, občasna in neprekinjena metoda
  2002
 32. Ponikvar R; Gostiša-Kornhauser A; Buturović-Ponikvar J
  Continuous hemofiltration/hemodiafiltration in newborns
  2000
 33. Ponikvar R; Dodić H; Flis M; Buturović-Ponikvar J
  Continuous venovenous hemofiltration/hemodiafiltration (CVVH/CVVHDF) with monitor Prisma-Hospal
  2000
 34. Urbančič A; Buturović-Ponikvar J; Ponikvar R; Bren AF; Kveder R
  Hemodiafiltration with AN69 dialyser membrane is an effective method for beta-2-microglobulin removal from uremics
  [Hemodijafiltracija s pomoću AN69 dijalizatorske membrane djelotvorna je metoda za odstranjivanje beta-2-mikroblobulina u uremičara]
  1996
 35. Buturović J; Ponikvar R; Kveder R; Bubić-Filipi J; Puretić Z; Oštrić V; Močivnik M; Molnar V; Jerin L; Drinovec J; Črnuta R
  Jugoslovenska multicentrična studija - 91 pacijent, 943 meseca biofiltracije
  [Yugoslav multicentric study - 91 patients, 943 months of biofiltration]
  1989
 36. Fliser D
  Učinkovitost hemodiafiltracije v primerjavi s hemodializo
  [The efficiency of hemodiafiltration in comparison to hemodialysis]
  1986
 37. Kveder R; Drinovec J; Ponikvar R; Kandus A; Malovrh M; Knap B
  Adequacy of biofiltration: A comparative study with standard acetate hemodialysis
  1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics