biomedicina slovenica


"Kaheksija" : 30

 1. Zavrtanik Mark; Jug Borut
  Malabsorpcija zaradi srčno-žilnih bolezni
  [Malabsorption and cardiovascular diseases]
  2018
 2. Vranešič Romana
  Zbornik predavanj
  2018
 3. Kovačič Uroš
  Z rakom povezana kaheksija srca
  2018
 4. Tkalec Tjaša; Pandel Mikuš Ruža; Kvas Andreja
  Kaheksija pri srčnem popuščanju in prehranska obravnava
  [Cardiac cachexia and nutritional assessment]
  2017
 5. Saitoh Masakazu; Santos Marcelo R. dos; Emami Amir; Ishida Junichi; Ebner Nicole; Valentova Miroslava; Bekfani Tarek; Sandek Anja; Lainščak Mitja; Doehner Wolfram
  Anorexia, functional capacity, and clinical outcome in patients with chronic heart failure
  2017
 6. Lainščak Mitja; Laviano Alessandro
  ACT-ONE - ACTION at last on cancer cachexia by adapting a novel action beta-blocker
  2016
 7. Stegel Petra; Rotovnik-Kozjek Nada; Avramović Brumen Brigita; Strojan Primož
  Bioelectrical impedance phase angle as indicator and predictor of cachexia in head and neck cancer patients treated with (chemo)radiotherapy
  2016
 8. Zakotnik Branko
  Prehranjevanje in nadomeščanje tekočin pri umirajočem bolniku
  2009
 9. Gorenc Mojca; Rotovnik-Kozjek Nada; Strojan Primož
  Malnutrition and cachexia in patients with head and neck cancer treated with (chemo)radiotherapy
  2015
 10. Rotovnik-Kozjek Nada; Mrevlje Živa
  Kaheksija je prepogosto podcenjen in neprepoznan medicinski problem
  2010
 11. Osojnik Irena
  Predstavitev komisije za področje klinične prehrane v UKC Maribor
  2014
 12. Rotovnik-Kozjek Nada
  Prehranska podpora bolnika z rakom
  2013
 13. Vodnik Miha; Lunder Mojca
  Razvoj peptidnih učinkovin za poseganje v delovanje grelina in vpliv estrogenih snovi na njegovo izražanje
  2013
 14. Rotovnik-Kozjek Nada
  Prehranska podpora bolnika z rakom
  [Nutritional support in the patient with bone metastatic disease]
  2013
 15. Ebner Nicole; Springer Jochen; Kalantar-Zadeh Kamyar; Lainščak Mitja; Doehner Wolfram; Anker Stefan D.; Von Haehling Stephan
  Mechanism and novel therapeutic approaches to wasting in chronic disease
  2013
 16. Rotovnik-Kozjek Nada; Mrevlje Živa; Koroušić-Seljak Barbara; Kogovšek Katja; Zakotnik Branko; Takač Iztok; Horvat Matjaž; Dovšak Tadej; Didanovič Vojislav; Kansky Andrej; Červek Jožica; Velenik Vaneja; Anderluh Franc; Kerin-Povšič Milena; Sever Matjaž; Strojan Primož; Štabuc Borut; Unk Mojca; Benedik Jernej; Brecelj Erik; Pintar Tadeja; Kompan Lidija; Novak Marko; Petrica Laura; Mlakar-Mastnak Denis; Avramović Brumen Brigita; Peklaj Eva; Jankovič Rajmonda; Jelenko Urška; Rotner Edita; Ðukić Sanja; Tavčar Petra
  Kaheksija pri bolnikih z rakom
  [Cancer cachexia]
  2013
 17. Duratović Amela; Novaković Srdjan
  25. Onkološki vikend
  2012
 18. Rotovnik-Kozjek Nada
  Prehrana in telesna aktivnost - osnovna terapija kaheksije
  [Nutrition and physical activity - the therapeutical groundwork in cachexia]
  2011
 19. Bajuk-Studen Katica; Pfeifer Marija
  Vloga hormonov v zdravljenju kaheksije
  [Hormones in the management of cachexia]
  2011
 20. Kogovšek Katja
  Farmakološko zdravljenje kaheksije
  [Pharmacological treatment of cachexia]
  2011
 21. Veninšek Gregor
  Sarkopenija in kaheksija pri starostniku
  [Sarcopenia and cachexia in the elderly]
  2011
 22. Kompan Lidija
  Kahektičen bolnik v enoti intenzivne terapije
  [Cachectic patients in intensive care unit]
  2011
 23. Knap Bojan
  Kaheksija in kronična ledvična bolezen
  [Chronic kidney disease and cachexia]
  2011
 24. Lainščak Mitja
  Kaheksija pri srčnih boleznih in kronični obstruktivni pljučni bolezni
  [Cachexia in cardiac disease and chronic obstructive pulmonary disease]
  2011
 25. Mrevlje Živa
  Kaj je kaheksija?
  [What is cachexia?]
  2011
 26. Kozjek-Rotovnik Nada; Mrevlje Živa
  Zbornik povzetkov predavanj simpozija Kaheksija - izziv sodobne medicine; 2011 Jan 11, Ljubljana
  [Cachexia - the challenge of modern medicine]
  2011
 27. Grubič Zoran; Rotovnik-Kozjek Nada
  Kaheksija
  [Caxechia]
  2008
 28. Ećimović Patricija; Rotovnik-Kozjek Nada; Janež Andrej
  Tumorska hipoglikemija - premalo prepoznano nujno stanje
  [Tumor hypoglycemia - under-recognized medical emergency]
  2008
 29. Grubič Zoran; Rotovnik-Kozjek Nada
  Kaheksija
  2007
 30. Drolc Helena; Fras Albert Peter
  Kaheksija pri bolniku z rakom
  1999New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics