biomedicina slovenica


"bolezenskimi znaki" : 6

 1. Urlep Žužej Darja; Mičetić-Turk Dušanka
  Alergija na beljakovine kravjega mleka
  2008
 2. Urlep Žužej Darja; Dolinšek Jernej; Mičetić-Turk Dušanka
  Bolečina v trebuhu pri otrocih in mladostnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo
  [Abdominal pain in children and adolescents with inflammatory bowel disease_]
  2008
 3. Trampuž Andrej; Rezar Leopold; Tomič Viktorija; Muzlovič Igor
  SARS (hudi akutni respiratorni sindrom) - nov izziv za človeštvo
  [SARS (severe acute respiratory syndrome) - a new challenge for the mankind]
  2003
 4. Urlep D; Mičetić-Turk D; Dolinšek J
  Obravnava otrok s prehransko alegijo in bolezenskimi znaki v prebavilih
  [Clinical approach to (treatment of) the child with gastrointetsinal manifestations of food allergy]
  2003
 5. Zakotnik Breda; Avšič-Županc Tatjana; Čižman Milan
  Bolezen mačje praske
  [Cat-scratch disease]
  2002
 6. Košir Narcisa
  Ustne bolezni otrok
  [Oral pathology in children]
  2000


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko