biomedicina slovenica


anatomsko-terapevtsko : 9

 1. Kajdiž Romana; Bojnec Štefan
  Gibanje cen prve ravni anatomsko-terapevtsko-kemične klasifikacije reguliranih zdravil
  [Price developments of the first level of anatomic-therapeutic-chemical classification of regulated medicines]
  2013
 2. Mavsar-Najdenov Brigita; Kozjek Franc; Čižman Milan; Grabnar Iztok
  Poraba protimikrobnih zdravil v Splošni bolnišnici Jesenice v obdobju od 1998 do 2004
  [Use of antibacterial drugs in Jesenice general hospitač in years 1998 to 2004]
  2007
 3. Vučko-Mole Simona; Krbavčič Aleš
  Anatomsko-terapevtsko-kemična (ATC) klasifikacija zdravil: (slovenski in latinski prevod)
  2003
 4. Franić Damir; Fuerst Jurij
  Uporaba hormonskih pripravkov v perimenopavzi v Sloveniji
  [The use of hormones during the perimenopausal period in Slovenia]
  2003
 5. Kariž Stojan; Kobal Nataša
  Poraba protimikrobnih zdravil v Splošni bolnišnici Izola v obdobju 1996-2000
  [The usage of antimicrobial drugs at the Izola General hospital from 1996 to 2000]
  2002
 6. Černelč Silvije
  Bolnišnična uporaba protimikrobnih zdravil za sistemsko zdravljenje v Sloveniji
  [Utilization review of systemic antimicrobials in Slovene hospitals]
  2002
 7. Krbavčič Aleš
  Anatomsko-terapevtsko-kemična (ATC) klasifikacija zdravil: predgovor
  1999
 8. Vučko-Mole Simona; Krbavčič Aleš
  Anatomsko-terapevtsko-kemična (ATC) klasifikacija zdravil (slovenski in latinski prevod)
  [Anatomical therapeutic chemical (ATC) classification index]
  1999
 9. Vižintin Tjaša; Čižman Milan
  Poraba in trendi protimikrobnega zdravljenja v Kliničnem centru v Ljubljani 1995-1997
  [Antimicrobial usage and trends in the University medical centre in Ljubljana from 1995 to 1997]
  1998


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko