biomedicina slovenica


ct=2.07 : 81

 1. Repše S
  Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo - ob tridesetletnici: bibliografija 1973-2003
  [Department of abdominal surgery - 30th anniversary: bibliography 1973-2003]
  2003
 2. Miklavčič Damijan; Kotnik Tadej; Serša Gregor
  Lojze Vodovnik: zbrana dela
  [Lojze Vodovnik: collected works]
  2003
 3. Zupanič-Slavec Zvonka; Rožić-Hristovski Anamarija; Arhar Mija
  Bibliografija učnega gradiva na Medicinski fakulteti v Ljubljani: (1919-2002)
  2003
 4. Drnovšek Marjan
  Nakljanec Gregor Voglar (1651-1717): zdravnik v Rusiji
  2002
 5. Predin Štefan
  Minaržikova zbrana dela. 2
  2001
 6. Zupanič-Slavec Zvonka
  Iz rok v roke, iz roda v rod. Slovensko zdravniško društvo in njegovi predsedniki: ob 140-letnici ustanovitve
  [The Slovenian medical association in a 140-year retrospective]
  2001
 7. Bartenjev M
  Zdravi in lepi zobje
  1964
 8. Cibic B
  Znižajmo visok krvni pritisk
  1979
 9. Kocijančič K
  Izkušnje z Intalom pri otrocih z bronhialno astmo
  1977
 10. Antolič I; Dolinšek O
  Dosedanji potek del in problematika dograditve predkliničnih inštitutov Medicinske fakultete
  1985
 11. Antolič I; Dolinšek O
  Priprava za gradnjo predkliničnih inštitutov Medicinske fakultete v Ljubljani. 1. faza
  1973
 12. Tarman K
  Naša rodna zemlja. 3. živali tal
  1985
 13. Gradišek A
  Higiena
  1985
 14. Sn ;
  Bibliografija delavcev Inštituta za rentgenologijo
  1984
 15. Ličar P; Wraber T
  Biologija. Razmnoževanje, razvoj, rast
  1984
 16. Strojin A
  Sanitarno nadzorstvo z upravnim postopkom
  1984
 17. Bohinc P; Budihna M; Godeša A; Kocjan R; Krašovec F; Porenta M; Soban D; Sušnik F
  Baldrijan
  1984
 18. Baloh S; Kavčič V; Komel V; Korošec L; Matvoz E; Miš M; Pavšek V; Pečjak V; Polič M; Pustinek M; Škof M; Šopar S; Žerjav M
  Psihologija v cestnem prometu s prometno etiko
  1983
 19. Tarman K
  Catalogus faunae Jugoslavije, 3/4 Acarina. Oribatei
  1983
 20. Sn ;
  Preporuke za unifikaciju i standardizaciju testova za ispitivanje ventilacijske sposobnosti pluća
  1982
 21. Spiller B
  Rentgenska fototehnika
  1982
 22. Strojin A
  Uvod v varstvo okolja
  1982
 23. Janko M
  Nevrologija 1
  1982
 24. Tarman K
  Biologija. Višje ravni organizacije. Ekosistemi
  1982
 25. Vardjan M
  Biologija. življenski procesi - asimilacija, disimilacija
  1982
 26. Sušnik F
  Biologija. Biološki sistemi - rastlinski sistem. Organizacijske oblike življenja. Prvi zvezek
  1982
 27. Adamič Š
  Temelji biostatistike
  1980
 28. Bohinc P
  Esej o psihi in psihotropnih učinkovinah
  1980
 29. Rejic M
  Onesnaženje in varstvo okolja. Celinske vode
  1983
 30. Carnelutti J; Gogala M; Sivec I
  Kartiranje favne Slovenije. Navodila
  1982
 31. Pokorn D; Levstek P; Pirc J; Markovič M
  Osnovna navodila za planiranje prehrane v socialnih domovih za starejče občane
  1982
 32. Pavlič M; Svetina S; Vesel L; Žekš B
  Biofizika. Navodila za vaje
  1982
 33. Sn ;
  STATISTIčNO POROčILO O DELU ZDRAVSTVENE SLUžBE ZA LETO 1981 V SR SLOVENIJI
  1982
 34. Kališnik M
  NAVODILA ZA VAJE IZ HISTOLOGIJE Z EMBRIOLOGIJO. TRETJA, PREDELANA IN IZPOLNJENA IZDAJA
  1981
 35. Stegnar M
  BIBLIOGRAFIJA DELAVCEV 1966-1981
  1982
 36. Karlovšek M; Kastelic-Suhadolc T; Komel R; Mervič M; Zorko M; Žakelj M
  BIOKEMIJA 1. NAVODILA ZA VAJE
  1981
 37. Štirn J
  MANUAL OF METHODS IN AQUATIC ENVIRONMENT RESEARCH. PART 8. ECOLOGICAL ASSESSMENT OF POLLUTION EFFECTS
  1981
 38. Drinovec J
  CEFUROKSIM (KETOCEF) KOD SMANJENE FUNKCIJE BUBREGA
  1981
 39. Vizjak A
  DELA UčITELJEV IN SODELAVCEV INŠTITUTA ZA PATOLOGIJO OBJAVLJENA V LETIH 1940-1980
  1981
 40. Sn ;
  FUNKCIONALNA ANATOMIJA GIBALNEGA SISTEMA
  1980
 41. Sn ;
  ZDRAVSTVENO VARSTVO. ZAKON S POJASNILI IN KOMENTARJEM PRIM. DR. ANTONA FAZARINCA
  1980
 42. Erjavec M
  NUKLEARNA MEDICINA
  1981
 43. Mižigoj M; Repovš D; Štrukelj P
  PRVA POMOč. PREPREčUJMO NEZGODE IN NAUčIMO SE POMAGATI. 20-URNI TEčAJ ZA ODRASLE. 5. DOPOLNJENA IZDAJA
  1980
 44. Tarman K
  BIOLOGIJA - EKOLOGIJA
  1979
 45. Sket B
  ŽIVLJENJE V KRAŠKEM PODZEMLJU
  1979
 46. Borko E; Andolšek-Jeras L
  PLANIRAJMO POTOMSTVO. METODE REGULIRANJA ZAčEĆA
  1980
 47. Konjajev Z
  MOJ OTROK. 2. DOPOLNJENA IZDAJA
  1980
 48. Borko E; Andolšek-Jeras L
  NAčRTUJMO POTOMSTVO. METODE URAVNAVANJA ROJSTEV. 5. DOPOLNJENA IZDAJA
  1980
 49. Andolšek L
  SYSTEM AND PROGRAMME OF PROFESSIONAL TRAINING AND ADVANCED TRAINING OF MEDICAL WORKERS FOR WORK IN THE FIELD OF FAMILY PLANNING (YUG-75-PO2)
  1979
 50. Fortič B
  UžIVANJE TOBAKA - NASLADA IN ZLO
  1979
 51. Kalinšek I; Mižigoj M; Repovš D; Velikonja T
  PRVA POMOč NA CESTI. OSNOVNI UKREPI. NAVODILA ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL. 4. DOPOLNJENA IZDAJA
  1978
 52. Skok A
  POROčILO O DELU POLIVALENTNE PATRONAžE Z NEGO BOLNIKA NA DOMU V SR SLOVENIJI V LETU 1977
  1978
 53. Parazajda D; Klenovšek L; Rosić M; Rajh Z; Sedmak A; Poznik A; Pregl M; Osredkar N; Lapornik I; Horvat N; Slameršek S
  DOM DORNAVA
  1978
 54. Sn ;
  STATISTIčNO POROčILO O DELU ZDRAVSTVENE SLUžBE ZA LETO 1977 V SR SLOVENIJI
  1978
 55. Sn ;
  STATISTIčNO POROčILO O DELU ZDRAVSTVENE SLUžBE ZA LETO 1976 V SR SLOVENIJI
  1977
 56. Kastelic I; Schlamberger K
  ZNAčILNOSTI, NACIONALNA PATOLOGIJA, ZDRAVSTVENO VARSTVO PREBIVALSTVA SR SLOVENIJE IN SMERI RAZISKOVALNEGA DELA NAPODROčJU BIOMEDICINE
  1977
 57. Kastelic I; Schlamberger K; Eržen N; Šegula I
  GOSTOTA OBOLENJ I 1972. (PRIKAZ ZDRAVSTVENEGA ABSENTIZMA)
  1976
 58. Eržen A
  LETNO POROčILO IN ANALITIčNI PRIKAZ ZDRAVSTVENEGA VARSTVA OTROK V ŠOLI TONETA TOMŠIčA V LETU 1977
  1978
 59. Kastelic I; Schlamberger K; Eržen N; Šegula I
  GRAVITACIJSKA PODROčJA BOLNIŠNIčNIH ODDELKOV V SR SLOVENIJI, LETO 1974
  1977
 60. Skok A
  DELO PATRONAžNIH MEDICINSKIH SESTER V SR SLOVENIJI
  1977
 61. Fortič B
  PLJUčNI RAK NA KONCU CIGARETE
  1976
 62. Cokan France
  Eno življenje je premalo: spomini in nasveti železnega zdravnika
  2000
 63. Kalinšek Ivan
  Akademik Božidar Lavrič
  2000
 64. Zupan Jože
  Dr. Pavel Lunaček: ob stoletnici rojstva
  2000
 65. Brun Neva; Remic Marjan
  Znameniti Slovenci
  [The famous Slovenians]
  2000
 66. Dermastia Marina
  Bibliografija 1999
  [Bibliography 1999]
  2000
 67. Štolfa Franc; Zupanič-Slavec Zvonka
  Zdravnik in skladatelj dr. Anton Schwab: za 130-letnico rojstva
  1999
 68. Predin Štefan
  Žiga Graf: slovenski florist, kemik in lekarnar
  1997
 69. Kiauta Dušica; Bavec Marija; Podgoršek Milena; Štrukelj Breda; Tomšič Radka
  Bibliografija delavcev Onkološkega inštituta v Ljubljani 1993-1997
  [Bibliography of the staff of the Institute of oncology Ljubljana 1993-1997]
  1998
 70. Dimec Jure; Klemenčič Eva; Mavrin Vanja; Ribarič Samo; Rožić-Hristovski Anamarija
  Research activities and bibliography 1996
  1997
 71. Dimec Jure; Klemenčič Eva; Mavrin Vanja; Ribarič Samo; Rožić-Hristovski Anamarija
  Research activities and bibliography 1995
  1997
 72. Dermastia M
  Bibliografija 1996
  [Bibliography 1996]
  1997
 73. Kiauta D; Bavec M; Podgoršek M; Serša G; Štrukelj B; Tomšič R
  Bibliografija delavcev Onkološkega inštituta v Ljubljani 1983-1987
  1989
 74. Jazbec I
  Bibliografija: 1958-1994
  [Bibliography: 1958-1994]
  1995
 75. Bizjak-Schwarzbartl M
  Trideset let Sekcije za citologijo in citodiagnostiko 1964-1994
  1994
 76. Sket D; Dimec J; Klemenčič E; Rožić-Hristovski A
  Research activities and bibliography 1994
  1996
 77. Dermastia M
  Bibliografija 1995
  [Bibliography 1995]
  1995
 78. Dermastia M
  Bibliografija 1994
  [Bibliography 1994]
  1994
 79. Kiauta D; Bavec M; Podgoršek M; Serša G; Štrukelj B; Tomšič R
  Bibliografija delavcev Onkološkega inštituta v Ljubljani 1988-1992
  1993
 80. Eržen N
  Štirideset let Inštituta za higieno Medicinske fakultete v Ljubljani (1953-1993)
  1993
 81. Lešničar J; Strle F
  Klopni meningoencefalitis. Lymska borelioza
  1992


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko