biomedicina slovenica


vo="cats" : 72

 1. Arko Matevž
  Učinki nekaterih psihotropnih snovi na farmakokinetiko histamina pri mački
  2004
 2. Rajtar Simona
  Vpliv amitriptilina in sertralina na kinetiko eksogenega histamina v krvi mačke v in vitro poskusih
  [The influence of amitriptyline and sertraline in vitro on the kinetics of exogenous histamine in cat blood]
  2004
 3. Kim Dae-Shik; Ugurbil Kamil
  Bridging the gap between neuroimaging and neuronal physiology
  2002
 4. Kužner J; Kožuh-Eržen N; Drobnič-Košorok M
  Determination of the terbinafine hydrochloride levels in hair of cats and children infected with microsporum canis and treated with lamisil tablets
  [Določanje nivoja terbinafinijevega hidroklorida v dlaki mačk in v laseh otrok, obolelih za mikrosporozo in zdravljenih s tabletami lamisil]
  2000
 5. Tozon Nataša
  Mačji virus imunske pomanjkljivosti - patološkohistološke spremembe na ledvicah okuženih mačk
  [Feline immunodeficiency virus (FIV) - histologic alterations in kidney in infected cats]
  2000
 6. Kožuh-Eržen Nevenka; Kužner Jernej; Drobnič-Košorok Marinka
  The development of the method for the determination of terbinafine in cat's plasma and hair
  2000
 7. Kotnik T
  Treatment with terbinafine of experimentally infected cats with M. canis: tolerability and side effects of the drug
  [Stranski učinki terbinafina (lamisil) pri zdravljenju eksperimentalno povzročene mikrosporoze mačk]
  2000
 8. Tozon N
  Proteinuria in clinical diagnostic of renal disease in cats infected with feline immunodeficiency virus
  [Proteinurija v klinični diagnostiki obolenja ledvic pri mačkah, okuženih z mačjim virusom imunske pomanjkljivosti]
  2000
 9. Irman-Florjanc T
  Kinetics of injected histamine in cat plasma after antihistamine prophylaxis
  2000
 10. Fajdiga Marko
  Odpravljanje notranjih zajedalcev pri psih in mačkah
  1997
 11. Kožuh-Eržen N; Kužner J; Drobnič-Košorok M
  Določanje vsebnosti terbinafinijevega hidroklorida v plazmi in dlaki mačk z uporabo nove izokratske metode HPLC
  [Determination of the terbinafine hydrochloride levels in cat's plasma and hair using a new development isocratic HPLC method]
  1999
 12. Zdovc I; Bole-Hribovšek V; Ocepek M
  Primerjava fluorescenčne in svetlobne mikroskopije z gojiščno preiskavo v diagnostiki živalskih dermatofitoz
  [A comparison of fluorescent and light microscopy with fungal culture for the diagnosis of animal dermatophytosis]
  1999
 13. Dovč Alenka; Knez Vanja; Tozon Nataša
  Diagnostika bakterije Chlamydia psittaci pri mačkah
  [Diagnosis of Chlamydia psittaci infection in cat]
  1998
 14. Jarc Marjeta; Sršen Irena
  Mikroskopija pri psih in mačkah na mariborskem območju
  [Microsporum canis infection in cats and dogs in Maribor]
  1998
 15. Irman-Florjanc T
  Amitriptyline affects pharmacokinetics of histamine
  1998
 16. Irman-Florjanc T
  Effects of tele-methylhistamine and metoprine on plasma levels of histamine and on its elimination from cat plasma
  1997
 17. Egerbacher M; Boeck P
  Myxoid tissue is a precursor of cartilage
  1997
 18. Orožim E
  Uporabnost serološke metode ELISA za diagnostiko mikrosporije pri mačkah
  [The applicability of serological method ELISA in diagnostics of M. canis infection in cats]
  1996
 19. Tomašić A
  The use of fipronil in the prevention of infectious and parasitic diseases in dogs and cats
  [Primjena fipronila za zaštitu pasa i mačaka od člankonožaca kao mjera za prevenciju zaraznih i parazitarnih bolesti]
  1995
 20. Butinar J; Pečar J
  Nekatera načela obdelave in zdravljenja ugriznih ran
  [Some principles of bite wound management]
  1996
 21. Brglez I; Zdovc I
  Pasterele pri domačih mesojedih in njihov pomen
  [Pasteurellae and their importance in domestic carnivora]
  1996
 22. Zrimšek P; Zdovc I; Orožim E; Krt B; Drobnič-Košorok M
  Serological diagnosis of dermatophytosis
  1996
 23. Lukman K; Pavlica Z; Juntes P
  Prevalence patterns and histological survey of feline dental resorptive lesions
  1996
 24. Kralj R; Simčič V; Grčar T
  Učinkovitost pripravka pratel pri odpravljanju črevesnih zajedalcev psov in mačk
  1996
 25. Frantar B
  Uporaba eksternega fiksatorja pri malih živalih
  [External skeletal fixation in small animal practica]
  1996
 26. Orožim E
  Uporabnost serološke metode ELISA za diagnostiko mikrosporije pri mačkah
  [The applicability of serological method ELISA in diagnostics of M. canis infection in cats]
  1996
 27. Toplak M
  Ugotavljanje zobnega in parodontalnega statusa pri psu
  1996
 28. Hostnik P; Grom J
  Pojavljanje stekline pri domačih mesojedih živalih
  1996
 29. Zdovc I; Brglez I; Ocepek M
  Priprava vzorcev za mikrobiološko diagnostiko kožnih bolezni pri mesojedih
  1996
 30. Tozon N
  Mačja levkoza in virusna imunosupresija mačk
  1996
 31. Seliškar A
  Obolenja spodnjega dela urinarnega trakta pri mačkah
  [Feline lower urinary tract disorders]
  1996
 32. Uršič B
  Spremenjena stanja zavesti: vzroki, prepoznavanje in ukrepanje
  1996
 33. Čop Z
  Dedna očesna obolenja psov in mačk
  1996
 34. Selan-Goli I; Zaninović P
  Primer megakolona pri mački
  [A case of megacolon in the cat]
  1996
 35. Podgornik D
  Anestezijski dihalni sistemi za male pse in mačke
  1996
 36. Fajdiga M
  Kritični primerjalni pregled učinkovitosti antihelmintičnih pripravkov pri psih in mačkah
  [Critical comparison review on the efficacy of antihelmintic drugs in dogs and cats]
  1995
 37. Grčar T; Simčič V; Kralj R
  Učinkovitost tablet pratel pri odpravljanju črevesnih zajedalcev psov in mačk
  [Effectiveness of pratel tablets in dehelminthization of dogs and cats]
  1995
 38. Zaninović P
  Ureditev klinike za male živali
  1995
 39. Orožim E
  Epizootiološka situacija mikrosporije v Sloveniji
  1995
 40. Anonymous ;
  Zbornik referatov 8. simpozij o aktualnih boleznih malih živali; 1995 maj 25-26; Postojna
  1995
 41. Orožim E
  Zdravljenje mikrosporije pri mačkah s terbinafinom
  [Cats treatement of M. canis infection with terbanifine]
  1995
 42. Matko M
  Kirurško zdravljenje zlomov femurja pri psih in mačkah
  [Surgical management of femoral fractures in dogs and cats]
  1995
 43. Seliškar A; Simčič V
  Ultrazvočna diagnostika obolenj urinarnega trakta
  [Ultrasonography of urinary tract diseases]
  1995
 44. Amon M; Gabrovšek J; Žnideršič L
  Zavetišče za pse in mačke in delo v njem
  [Dogs and cats shelters and management]
  1995
 45. Štuhec I
  Pomen zaščite malih živali
  [Protection of small animals and its importance]
  1995
 46. Mills DS
  Pathophysiological causes of behavioural problems and their identification
  1995
 47. Bryden JS
  Food hypersensitivity in dogs and cats
  1995
 48. Tozon N
  Doba preživetja mačk, serološko pozitivnih na virus mačje levkoze in virusne imunosupresije
  [Survival period of cats serologically positive for the leukosis and viral immunosupression viruses]
  1995
 49. Lukman K
  Epizootiološka in histološka študija resorptivne poškodbe zobnega vratu pri mački
  [Prevalence patterns and histological survey of feline dental resorptive lesions]
  1995
 50. Schara R; Brecelj A; Sepe A; Demšar F; Skalerič U
  MR imaging of periodontal tissues in vivo
  1992
 51. Polajnar A
  Primerjava indukcije s ketaminom ali profolom pri halotanski anesteziji mačk po premedikaciji z medetomidinom
  [Comparation of ketamine or propofol induction at halothan anesthetised cats after premedication with medetomidine]
  1994
 52. Galac S; Cestnik V
  Diabetes mellitus (DM) pri psih in mačkah
  [Diabetes mellitus (DM) in dogs and cats]
  1994
 53. Pavlica Z
  Feline endodontics
  1994
 54. Glavač J
  Enoletna epidemiološka (epizootiološka) raziskava mikrosporije v ljubljanski regiji (avgust 1991-julij 1992)
  [One year epidemiological (epizootiological) research in Microsporum canis infection in the Ljubljana area (August 1991-July 1992)]
  1994
 55. Pipan V
  Sodobna računalniška tehnologija izboljšuje razultate v praksi
  [The modern computer technology improve the small animal practice]
  1994
 56. Dovč A; Tozon N; Zaninović P
  Klamidioza pri mačkah
  [Chlamydiosis in cats]
  1994
 57. Lukman K
  Mačji kronični gingivitis-stomatitis
  [Feline chronic gingivitis-stomatitis complex]
  1994
 58. Zaninović P
  Akutni gastritis - novosti v pristopu
  1994
 59. Dovč A; Tozon N; Zaninović P
  Klamidioza pri mačkah
  [Chlamidiosis in cats]
  1994
 60. Anonymous ;
  Zbornik referatov 7. simpozija o aktualnih boleznih malih živali; 1994 maj 19-20; Rogaška Slatina
  1994
 61. Lukman K; Pavlica Z; Juntes P
  A histologic evaluation of reparative dentin in feline teeth with odontoclastic resorptive lesions - a preliminary report
  1994
 62. Irman-Florjanc T; Erjavec F
  Histamine and tele-methylhistamine in cat plasma after intravenous injection of histamine
  1994
 63. Lunder Marko; Lunder Majda
  Is Microsporum canis infection about to become a serious dermatological problem?
  1992
 64. Schara R; Brecelj A; Sepe A; Demšar F; Skalerič U
  Slikanje z magnetno resonanco v parodontologiji
  [Magnetic resonance imaging in periodontology]
  1992
 65. Wikerhauser T; Kutičić V; Ražem D
  A comparative study of the effect of gamma-irradiation on the infectivity of three different isolates of Toxoplasma gondii cysts in murine brains
  1991
 66. Brglez I
  Prispevek izolaciji dermatofitov pri mesojedih
  [A contribution to the isolation of dermatophytes in dogs and cats]
  1991
 67. Zorko B; Klinkon M
  Mukopolisaharidoza 6 pri siamski mački
  [Mucopolysacchardosis 6 in a Siamese cat]
  1990
 68. Banič J; Kogovšek J; Zorko B; Šubelj J; Frantar B
  Novi operativni posegi na hrbtenici, medenici in sklepih psov
  [New operative procedures on the spine, pelvis and joints of the dog]
  1990
 69. Markova E; Uranova N
  Stereological analysis of synaptic patterns of neuronal ensembles in the cat olfactory tubercle
  1989
 70. Zorko B
  Rentgenografski prikaz hrbteničnega kanala mačke s pomočjo mielografije in transosalne vertebralne venografije
  1988
 71. Erjavec F; Stanovnik L
  Histamine and calcium secretion in the submandibular gland of the cat evoked by two types of stimulation
  1987
 72. Brglez J; Šenk L
  Aelurostrongylus abstrusus (Railliet, 1889), Metastrongylidae Leiper, 1908, pri mački
  [Aelurostrongylus abstrusus (Railliet, 1889), Metastrongylidae Leiper, 1908, in cat]
  1987


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko