biomedicina slovenica


"CARBOXYHEMOGLOBIN" : 14

 1. Lozar Krivec Jana; Bratanič Borut; Paro Panjan Darja
  The role of carboxyhemoglobin measured with CO-oximetry in the detection of hemolysis in newborns with ABO alloimmunization
  2016
 2. Hajdinjak Emina; Markota Andrej; Mally Štefan; Križmarić Miljenko
  Neinvazivno merjenje ogljikovega monoksida v krvi in zgodnje odkrivanje zastrupitev z njim v predbolnišničnem okolju s prikazom primera
  [Noninvasive measuring of carbon monoxide in blood and early detection of carbon monoxide poisoning in pre-hospital setting with a case report]
  2012
 3. Brvar Miran
  Protein S100B kot nevrobiokemični označevalec in napovedni parameter pri zastrupitvi z ogljikovim monoksidom
  2006
 4. Sinkovič Andreja
  Sodobni pristop k zdravljenju težke akutne zastrupitve z ogljikovim monoksidom
  [Contemporary treatment of acute severe carbon monoxide poisoning]
  2006
 5. Brvar Miran; Finderle Žarko; Šuput Dušan; Bunc Matjaž
  S100B protein in conscious carbon monoxide-poisoned rats treated with normobaric or hyperbaric oxygen
  2006
 6. Bunc Matjaž; Luzar Boštjan; Finderle Žarko; Šuput Dušan; Brvar Miran
  Immediate oxygen therapy prevents brain cell injury in carbon monoxide poisoned rats without loss of consciousness
  2006
 7. Brvar Miran; Bunc Matjaž; Ambrožič Jana; Možina Martin
  Novo neinvazivno diagnosticiranje zastrupitev z ogljikovim monoksidom s pulznim CO-oksimetrom
  [A new noninvasive diagnosing of carbon monoxide poisoning with pulse CO-oximeter]
  2006
 8. Sinkovič A; Smolle-Juettner F M; Krunič B; Marinšek M
  Severe carbon monoxide poisoning treated by hyberbaric oxygen therapy - a case report
  2006
 9. Krunič Barbara; Sinkovič Andreja; Marinšek Martin; Smolle-Juettner Freya-Maria; Zink Michael
  Primer hude zastrupljenosti z ogljikovim monoksidom, zdravljenje s hiperbarično oksigenacijo
  [A case of severe carbon monoxide poisoning treated by hyperbaric oxygen therapy]
  2005
 10. Koprivnikar Dragana; Krnjak Ljuba; Brvar Miran; Osredkar Joško
  Določanje proteina S100B pri bolnikih, zastrušljenih z ogljikovim monoksidom
  [Determination of protein S100B in carbon monoxide poisoned patients]
  2004
 11. Brvar Miran; Možina Martin; Osredkar Joško; Šuput Dušan; Bunc Matjaž
  Prognostic value of S100B protein in carbon monoxide-poisoned rats
  2004
 12. Miklavčič Vilko; Crnič Igor
  Obravnava zastrupitev z ogljikovim monoksidom
  [Treatment of carbon monoxide poisoning]
  2000
 13. Modic Jurij
  Emisija motornih vozil v predoru in koncentracija COHb v krvi
  [Motor vehicles emission in tunnel and COHb concentration in blood]
  1998
 14. Blinc A; Keber D; Lahajnar G; Zupančič I; Zorec-Karlovšek M; Demšar F
  Magnetic resonance imaging of retracted and nonretracted blood clots during fibrinolysis in vitro
  1992New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics