biomedicina slovenica


"HOMEOPATHY" : 40

 1. Posadzki Paul; AlBedah Abdulah MN; Khalil Mohamed MK; AlQaed Meshari S; Lee Myeong S; Ernst Edzard; Car Josip
  Complementary and alternative medicine for the prevention and treatment of migraine headache
  2015
 2. Drofenik Mihael
  Ali je homeopatija povezana s kemijsko termodinamiko?
  [Is homeopathy related to chemical thermodynamics?]
  2012
 3. Zuzak Tycho J.; Bo&x148;ková Johanna; Careddu Domenico; Garami Miklós; Hadjipanayis Adamos; Jazbec Janez; Merrick Joav; Miller Joyce; Ozturk Candan
  Use of complementary and alternative medicine by children in Europe
  2013
 4. Ivetić Vojislav; Čreslovnik Barbara; Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Uporaba komplementarnih in alternativnih metod zdravljenja med polnoletnimi prebivalci Slovenije
  [Use of complementary and alternative treatment methods among adults in Slovenia]
  2013
 5. Zaloker Ante; Zaloker Urška
  Komplementarna in integrativna medicina
  [Complementary and integrative medicine]
  2011
 6. Turk Zmago
  Integrativna medicina - da ali ne?
  2011
 7. Turk Zmago
  Ali zdravnik - ali mazač?
  2006
 8. Razinger-Mihovec Barbara
  Ureditev homeopatskih izdelkov
  2004
 9. Turk Zmago; Komar-Cesar Marija
  Možnosti nekonvencionalne oblike zdravljenja otrok z boleznijo dihal, kašljem in motnjami dihanja
  [Possibile use of complementary and alternative medicine in children with respiratory diseases, cough and breathing difficulties]
  2006
 10. Gorjanc-Basaj Vesna
  Moje mnenje o homeopatiji
  2006
 11. Turk Zmago
  Nekonvencionalne oblike terapije v slovenski medicini s poudarkom zdravljenja bolečine
  [Methods of complementar therapy particularly for pain treatment in Slovenian medical practice]
  2005
 12. Turk Zmago
  Ali ima slovenska medicina alternativo?
  2004
 13. Gorišek Irena
  Homeopatija
  2003
 14. Gorišek Irena
  Homeopatija - ali deluje in kako
  2003
 15. Šuškovič Stanislav
  O homeopatih, zdravilcih in zdravnikih
  2003
 16. Mulej Miha
  Zdravljenje MS - nevrologija ali še kaj
  2002
 17. Krevel Živan
  Homeopatija, varen in učinkovit empirični sistem zdravljenja
  [Homeopathy, a safe and effective empirical therapeutic system]
  2002
 18. Lovrečič Branka
  Zdravilstvo - ali potrebujemo novo znanstveno disciplino?
  [Complementary medicine - do we need a new science discipline?]
  2002
 19. Krušič-Kaplja Ana
  Naravno zdravilstvo: homeopatija. (Similia similibus curantur)
  2000
 20. Šuškovič Stanislav
  Alergije in komplementarna ali alternativna medicina
  1999
 21. Begg Norman
  Ethical issues in vaccination
  [Etična vprašanja in cepljenje]
  1999
 22. Velikonja Katarina
  New methods of healing using bioinformation (biol)
  1999
 23. Dolenc Anton; Ermenc Branko
  Mazaštvo in alternativna medicina
  1999
 24. Čičigoj L
  Homeopatija
  1999
 25. Flis Vojko
  Alternativna medicina - kaj je to?
  1998
 26. Kogovšek-Vidmar Tatjana
  Homeopatsko zdravljenje in homeopatska zdravila
  1998
 27. Lenardič Marek
  Ne pozabimo na zdravje: civilizacijske bolezni in metode naravnega zdravljenja
  1989
 28. Debevec Miha
  Drugačna medicina in zaščita bolnika pred njo
  1997
 29. Borisov Peter
  Po sledeh homeopatije na slovenskem
  1997
 30. Horvat Matija
  Nemedicinsko zdravilstvo
  1997
 31. Ernst Edzard
  Homeopatija
  [Homeopathy revisited]
  1997
 32. Židov Nena
  Po sledeh homeopatije na Slovenskem: k razpravi o homeopatiji
  1997
 33. Debevec Miha
  Homeopatija in medicina
  1997
 34. Prijatelj A
  Žrtev zarote homeopatov: Fran Viljem Lipić (13.6. 1799-12.12. 1845).
  [A vitim of the homeopaths]
  1995
 35. Blažič L
  Homeopatska zdravila
  1995
 36. Krbavčič A
  Homeopatija
  1995
 37. Pope-Toth K
  Homeopatija - obsoditi ali odvreči, ali naučiti se in uporabiti?
  1992
 38. Vrhovac B
  Tzv. pomoćna ljekovita sredstva i tzv. alternativna medicina
  1991
 39. Rudolf Z
  Rak in alternativa
  [The alternative approach to cancer]
  1989
 40. Rozman B; Logar D; Tomšič M; Presetnik M; Kos-Golja M
  Strokovno nepotrjeni pristopi k zdravljenju revmatskih bolezni
  [Unproven therapeutic approaches to rheumatic diseases]
  1989New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics