biomedicina slovenica


"Jajcevod" : 42

 1. Rosič Maja; Žegura Andrić Branka; Vadnjal Ðonlagić Sabina
  Use of hysterosalpingo-foam sonography for assessment of the efficacy of Essure hysteroscopic sterilization
  2018
 2. Kenda Nataša
  Ultrazvočni pregled jajčnikov in jajcevodov
  2017
 3. Zobec Logar Helena-Barbara; Smrkolj Špela; Škof Erik; Bebar Sonja
  Povzetek smernic za obravnavo bolnic z rakom jajčnikov, jajcevodov in s primarnim peritonealnim seroznim rakom
  2016
 4. Breznik Radovan; Borko Elko; Dolenc Nada
  Korektivne operacije na jajcevodih
  1981
 5. Breznik Radovan; Šubic Jurij; Borko Elko
  Tubarni izotopni test
  1981
 6. Borko Elko
  Tubarni vzrok neplodnosti
  1981
 7. Borko Elko
  Tubarni vzrok neplodnosti
  1981
 8. Breznik Radovan; Borko Elko; Dolenc Nada
  Tubarni faktor steriliteta i baleneoterapija
  1981
 9. Breznik Radovan; Borko Elko; Dolenc Nada
  Laparoskopija pri infertilni pacientki
  [The use of the laparoscope with infertile patients]
  1981
 10. Breznik Radovan; Borko Elko; Dolenc Nada
  Terapija tubarnega vzroka neplodnosti
  [Treatment of the tubal cause of infertility]
  1981
 11. Reljič Milan
  Tuboperitonealna neplodnost
  2008
 12. Smrkolj Špela; Zobec Logar Helena-Barbara; Šešek Manja
  Rak jajčnikov
  2015
 13. Vakselj Aleš; Merlo Sebastjan
  Kirurško zdravljenje ponovitve raka jajčnikov, jajcevodov ali peritonealnega karcinoma
  2015
 14. Gornjec Andreja
  Postavitev diagnoze raka jajčnikov, jajcevodov in primarnega peritonealnega seroznega raka v Sloveniji - tumorski markerji
  2015
 15. Barbič Matija; Bebar Sonja; Cerar Olga; Cvjetičanin Branko; Čarman Janka; Djurišić Astrid; Frković-Grazio Snježana; Gazić Barbara; Gornjec Andreja; Jakopič Katja; Kobal Borut; Krajc Mateja; Merlo Sebastjan; Marolt-Mušič Maja; Pakiž Maja; Smrkolj Špela; Šešek Manja; Škof Erik; Takač Iztok; Vakselj Aleš; Zadnik Vesna; Zobec Logar Helena-Barbara; Rakar Stelio
  Smernice za obravnavo bolnic z rakom jajčnikov, jajcevodov in s primarnim peritonealnim seroznim rakom
  2015
 16. Becner Anja; Bečić Turkanović Anela; But Igor
  Regret following female sterilization in Slovenia
  2015
 17. Škof Erik; Cerar Olga
  Epitelijski rak jajčnikov, rak jajcevodov, primarni peritonealni serozni karcinom (PPSC)
  2015
 18. Arko Darja; Gajser Verena; Takač Iztok
  New international federation of gynecology and obstetrics (FIGO) staging classification for cancer of the ovary, fallopian tube, and peritoneum
  [Nova klasifikacija raka jajčnikov, jajcevodov in peritoneja mednarodnega združenja ginekologov in porodničarjev (FIGO)]
  2015
 19. Reš-Muravec Uršula
  Slikovne preiskave pri neplodnih parih
  2013
 20. Arko Darja; Žegura Branka; Virag Mirjana; Fokter Dovnik Nina; Takač Iztok
  Preoperative diagnosis of Fallopian tube malignancy with transvaginal color Doppler ultrasonography and magnetic resonance imaging after negative hysteroscopy for postmenopausal bleeding
  2014
 21. Kores Testen Polona; Kovač Vilma; Vlaisavljević Veljko
  Intrauterina inseminacija - analiza in primerjava ciklov, spodbujenih s klomifen citratom ali z gonadotropini
  [Intrauterine insemination - analysis and comparison of cycles stimulated with clomiphene citrate or gonadotrophins]
  2011
 22. Zupančič-Pridgar Alenka; Gorišek Nina
  Medenična vnetna bolezen
  [Pelvic inflammatory diseases]
  2011
 23. Pišek Aleš; Ismaili Hatije
  Miom okrogle maternične vezi, ki ponareja klinično sliko dimeljske kile - klinični primer
  [Myoma of the round ligament mimicking the clinical appearance of the inguinal hernia - a case report]
  2004
 24. Virant Irena
  Patologija sluznice kontralateralnega jajcevoda pri ženskah z zunajmaterničo nosečnostjo (salpingoskopska ocena)
  2003
 25. Virant Irma; Tomaževič Tomaž
  Salpingoskopija - diagnostična metoda za ugotavljanje patoloških sprememb v jajcevodu
  [Salpingoscopy - a useful tool in the diagnosis of pathological changes in the tube]
  2003
 26. Reljič Milan; Vlaisavljević Veljko
  Transvaginalna hidrolaparoskopija
  [Transvaginal hydrolaparoscopy]
  2003
 27. Bačer-Kermavner Lili; Virant-Klun Irma; Valentinčič-Gruden Brigita; Kmecl Jerneja; Mivšek Jožica; Tomaževič Tomaž; Ribič-Pucelj Martina; Vogler Andrej; Bokal-Vrtačnik Eda; Zorn Branko; Drobnič Sašo; Pinter Bojana; Meden-Vrtovec Helena
  Dvoplodna nosečnost po prenosu dveh zarodkov
  [Twin pregnancy after the transfer of two embryos]
  2003
 28. Tomaževič T; Virant I
  Patologija sluznice kontralateralnega jajcevoda pri ženskah z zunajmaternično nosečnostjo (salpingoskopska ocena)
  2003
 29. Tomaževič T; Ribič-Pucelj M; Vogler A; Bokal E; Virant I; Drobnič S; Zorn B; Ban H; Korošec S; Kuhelj-Recer J
  Mesto endoskopske kirurgije pri zdravljenju neplodnosti zaradi distalne okvare jajcevodov
  [The place of endoscopic surgery in the treatment of infertility due to distal tubal lesions]
  2003
 30. Kovač Vilma; Vlaisavljević Veljko; Reljič Milan; Gavrić-Lovrec Vida; Kovačič Borut; Petrovič Vidka; Čižek-Sajko Mojca
  Zanositev po intrauterini osemenitvi in spodbujanju ovulacije s klomifen citratom
  [Pregnancy with intrauterine insemination and ovulation stimulation with clomiphene citrate]
  2002
 31. Dolenc Nada; Borko Elko; Breznik Radovan
  Vrednost laparoskopije in histerosalpingografije v ocenjevanju prehodnosti jajcevodov
  1974
 32. Lavrič V
  Izoperistaltično ugotavljanje prehodnosti jajcevodov
  1960
 33. Novak-Antolič Ž; Rainer S
  Hkratna nosečnost v meternici in v jajcevodu
  1983
 34. Breznik R; Borko E; Dolenec N; Gorišek B
  IZBOR BOLNIC ZA KOREKTIVNE OPERACIJE NA JAJCEVODIH
  1980
 35. Tomaževič T; Kuhelj-Recer J; Ribič-Pucelj M; Virant I
  Pomen endoskopske kirurgije v zdravljenju neplodnosti zaradi distalnih jajcevodnih okvar
  2000
 36. Tomaževič T; Kuhelj-Recelj J; Ribič-Pucelj M
  Mesto endoskopske kirurgije jajcevodov
  1999
 37. Zorn B
  Ali je pri bolnicah s hidrosalpinksom potrebno odstraniti jajcevod pred postopkom IVF?
  1998
 38. Lovšin Boštjan
  Ultrazvočna kontrastna histerosalpingografija v diagnostiki okvare jajcevodov kot vzroka neplodnosti
  [Hysterosalpingo contrast sonography in the investigation of tubal factor infertility]
  1996
 39. Fras AP
  Rak jajčnikov in jajcevodov (Ca ovarii, Ca tubae): diagnostični algoritmi primarne bolezni
  1996
 40. Ribič-Pucelj M; Tomaževič T; Vogler A; Zupan P
  Laparoskopsko operiranje zunajmaternične nosečnosti
  [Laparoscopic treatment of ectopic pregnancy]
  1995
 41. Tomaževič T; Meden-Vrtovec H; Hren-Vencelj H; Pompe-Tanšek M; Ribič-Pucelj M; Reš P; Vogler A; Bernjak I; Kastelic D; Veble A; Žemva Ž
  Zunajtelesna oploditev in prenos zarodka v maternico ali v jajcevod v terapiji nepojasnjene sterilnosti
  [In vitro fertilization and embryo transfer to the uterus or to the oviductus for unexplained infertility]
  1991
 42. Geršak K
  Fiziologija jajčnikov, jajcevodov in maternice
  1989New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics