biomedicina slovenica


"bolezenskimi stanji" : 29

 1. Dolinšek Jernej; Puklavec Evelin; Zagradišnik Boris
  Genetske preiskave v pediatrični gastroenterologiji
  [Review of monogenic inherited epilepsies [!]]
  2013
 2. Nedog Viljemka
  Dejavniki tveganja za nastanek globoke venske tromboze
  2007
 3. Dajčman Davorin; Ćeranić Davorin; Godec Novak Manca; Skok Pavel
  Zgodnje neoplastične spremembe sluznice zgornje prebavne cevi in njihovo sledenje
  [Early neoplastic lesions in upper gastrointestinal tract and their follow up]
  2012
 4. Nedog Viljemka; Krunič Barbara
  Dejavniki tveganja za nastanek globoke venske tromboze
  2012
 5. Zorec Robert; Stenovec Matjaž; Trkov Saša; Vardjan Nina; Potokar Maja; Kreft Marko; Gabrijel Mateja; Jorgačevski Jernej
  Nova metoda (platforma) za iskanje biološko aktivnih molekul, za ocenjevanje kakovosti celic za celične terapije in za nadzor kakovosti pridelave rekombinantnih proteinov na podlagi analize mobilnosti znotrajceličnih organelov v povezavi z bolezenskimi stanji
  2011
 6. Kavčič Barbara; Burger Helena; Goljar Nika
  Preizkus seznama izbranih kategorij MKF v ambulanti za protetiko in ortotiko
  [Testing the list of ICF categories in an outpatient service for prosthetics and orthotics]
  2010
 7. Bunc Matjaž; Vrtovec Bojan
  Novi pogledi na kronično srčno popuščanje
  [New aspects of chronic heart failure]
  2006
 8. Lavre Janez; Vujkovac Bojana; Šabovič Mišo
  Krvavitve iz angiodisplazij črevesja pri hemodializnih bolnikih in zdravljenje krvavitve s traneksamično kislino
  [Bleeding from colonic angiodysplasias in hemodialysis patients and treatment of bleeding with tranexamic acid]
  2003
 9. Gasparini Mladen; Popovič Dražen; Kovačič Morena
  Dejavniki, ki vplivajo na zaporo arteriovenske fistule za hemodializo
  [Factors affecting the patency of arteriovenous fistulas for haemodialysis]
  2003
 10. Ponikvar Rafael
  Žilni pristopi za hemodializo
  [Vascular access for hemodialysis]
  2003
 11. Šurlan Miloš; Popovič Peter; Salapura Vladka
  Vloga intervencijske radiologije pri bolnikih v končnem stadiju ledvične odpovedi
  [The role of interventional radiology in management of patients with end-stage renal disease]
  2003
 12. Buturović-Ponikvar Jadranka
  Zožitev arterije presajene ledvice
  [Renal transplant artery stenosis]
  2003
 13. Kaplan-Pavlovčič Staša
  Aterosklerotična bolezen ledvičnih arterij
  [Atherosclerotic renal artery disease]
  2003
 14. Šabovič Mišo
  Značilnosti periferne arterijske okluzivne bolezni pri bolnikih s končno ledvično odpovedjo
  [Characterstics of peripheral arterial occlusive disease in patients with end-stage renal disease]
  2003
 15. Hojs Radovan; Ekart Robert; Hojs-Fabjan Tanja
  Ateroskleroza in kronična ledvična odpoved
  [Atherosclerosis and chronic renal failure]
  2003
 16. Erjavec Tanja; Prešern-Štrukelj Metka
  Rehabilitacija bolnikov z amputacijo spodnjih udov in najpogostejšimi spremljajočimi obolenji
  [Rehabilitation of patients with lower extremity amputation and comorbidity]
  2003
 17. Košiček Metoda
  Načela dermatološkega zdravljenja mešanih razjed na spodnjih udih
  [Principles of dermatological treatment of mixed ulcers of the lower extremities]
  2003
 18. Triller Ciril; Smrke Dragica; Parač Zlatko
  Diabetično stopalo - kirurško zdravljenje
  [Diabetic foot - surgical treatment]
  2003
 19. Klokočovnik Tomislav; Špan Matjaž
  Operacija anevrizme trebušne aorte skozi minilaparotomijo - uvodni rezultati
  [Abdominal aortic surgery through minilaparotomy - initial results]
  2003
 20. Flis Vojko; Miksić Kazimir
  Invazivni posegi na dotočnem odseku arterijskega povirja pri bolnikih s kronično kritično ishemijo spodnjih udov
  [Interventional treatment on inflow segment in patients with chronic critical limb ishemia]
  2003
 21. Ključevšek Tomaž
  Podkolenska perkutana transluminalna angioplastika
  [Infrapopliteal percutaneous transluminal angioplasty]
  2003
 22. Šabovič Mišo; Videčnik Viktor
  Klinični pomen ultrazvočne preiskave golenskih arterij
  [Clinical significance of ultrasound examination of crural arteries]
  2003
 23. Žvan Bojana; Zaletel Marjan
  Preprečevanje možganskih ishemičnih dogodkov pri bolnikih s karotidno boleznijo
  [Prevention of ischemic brain events in patients with carotid disease]
  2003
 24. Žuran Ivan
  Periferna arterijska okluzivna bolezen kot znanilec generalizirane ateroskleroze
  [Peripheral arterial occlusive disease as a marker of systemic atherosclerosis]
  2003
 25. Kozak Matija
  Homocistein in periferna arterijska bolezen
  [Homocysteine and peripheral artery disease]
  2003
 26. Kanič Vojko
  Metabolični sindrom
  [Metabolic syndrome]
  2003
 27. Fras Zlatko
  Ocenjevanje celotne srčno-žilne ogroženosti z aterosklerozo
  [Assessment of total cardiovascular atherosclerotic risk]
  2003
 28. Poredoš Pavel
  Etiopatogeneza ateroskleroze in vzroki za različne lokalizacije aterosklerotičnih lezij
  [Etiopathogenesis of atherosclerosis and reasons for different location of atherosclerotic lesions]
  2003
 29. Blinc Aleš; Kozak Matija; Šabovič Mišo
  Zbornik predavanj Žilne bolezni pri osebah z ogrožajočimi spremljajočimi bolezenskimi stanji; 2003 maj; Ljubljana
  2003


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko