biomedicina slovenica


"ACRYLONITRILE" : 9

 1. Bencik Dragica
  Alergija na naravni lateks - neželeni učinki uporabe medicinskih rokavic
  2001
 2. Buturović-Ponikvar Jadranka; Rus Rina R; Kenda Rajko B; Bren Andrej F; Ponikvar Rafael R
  Low-flux versus high-flux synthetic dialysis membrane in acute renal failure: prospective randomized study
  2001
 3. Brezovar Anton
  Materiali, ki jih uporabljamo v ortotiki
  2001
 4. Kandus Aljoša; Malovrh Marko; Bren Andrej F
  Influence of blood flow on adsorption of beta2-microglobulin onto AN69 dialyzer membrane
  1997
 5. Urbančič A; Buturović-Ponikvar J; Ponikvar R; Bren AF; Kveder R
  Hemodiafiltration with AN69 dialyser membrane is an effective method for beta-2-microglobulin removal from uremics
  [Hemodijafiltracija s pomoću AN69 dijalizatorske membrane djelotvorna je metoda za odstranjivanje beta-2-mikroblobulina u uremičara]
  1996
 6. Kandus A; Ponikvar R; Drinovec J; Kladnik S; Ivanovich P
  Anaphylatoxins C3a and C5a adsorption on acrylonitrile membrane of hollow-fiber and plate dialyzer--an in vivo study
  1990
 7. Kandus A; Ponikvar R; Drinovec J; Pavlin K; Ivanovich P
  Beta 2-microglobulin elimination characteristics during hemofiltration with acrylonitrile and polysulfone membrane hemofilters
  1990
 8. Urbančič A
  Vpliv pretoka krvi na odstranjevanje beta-2-mikroglobulina med biofiltracijo z uporabo dializatorja AN 69
  1992
 9. Kandus A
  Adsorpcija komplementnih fragmentov na različnih dializnih sistemih z akrilonitrilnimi membranami
  1991New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics