biomedicina slovenica


"Congenital" : 815

 1. Fister Petja; Robek Domen; Paro Panjan Darja; Mazić Uroš; Lenasi Helena
  Decreased tissue oxygenation in newborns with congenital heart defects
  2018
 2. Wambach Jennifer A.; Stettner Georg M.; Haack Tobias B.; Writzl Karin; Škofljanec Andreja; Maver Aleš; Munell Francina; Ossowski Stephan; Bosio Mattia
  Survival among children with lethal congenital contracture syndrome 11 caused by novel mutations in the gliomedin gene (GLDN)
  2017
 3. Alfirević Žarko; Navaratman Kate; Mujezinović Faris
  Amniocentesis and chorionic villus sampling for prenatal diagnosis
  2017
 4. Črnej Alja; Paschalis Eleftherios I.; Salvador-Culla Borja; Tauber Allyson; Drnovšek-Olup Brigita; Shen Lucy Q.; Dohlman Claes H.
  Glaucoma progression and role of glaucoma surgery in patients with Boston keratoprosthesis
  2014
 5. Kek Tina; Karas Kuželički Nataša; Mlinarič-Raščan Irena; Geršak Ksenija
  Characteristics of health behaviours and health status indicators among pregnant women in Slovenia
  [Navade, povezane z zdravjem in socialno demografske značilnosti nosečnic v Sloveniji]
  2017
 6. Kovač Jernej; Klančar Gašper; Trebušak Podkrajšek Katarina; Battelino Saba
  Discovering the unexpected with the utilization of NGS in diagnostics of non-syndromic hearing loss disorders
  2017
 7. Badiu Corin; Bonomi Marco; Borshchevsky Ivan; Cools Martine; Craen Margarita; Ghervan Cristina; Hauschild Michael; Hershkovitz Eli; Hrabovszky Erik; Juul Anders; Avbelj Magdalena
  Developing and evaluating rare disease educational materials co-created by expert clinicians and patients
  2017
 8. Rochette Claire; Jullien Nicolas; Saveanu Alexandru; Caldagues Emmanuelle; Bergada Ignacio; Braslavsky Debora; Pfeifer Marija; Reynaud Rachel; Herman Jean-Paul; Barlier Anne
  Identifying the deleterious effect of rare LHX4 allelic variants, a challenging issue
  2015
 9. Dolenšek Janez; Cvetko Erika; Snoj Žiga; Meznarič Marija
  Complete occipitalization of the atlas with bilateral external auditory canal atresia
  2017
 10. Šabič Igor; Sirnik Andrej; Ključevšek Damjana
  Funkcijska MR-urografija pri prirojenih napakah sečil
  [Functional MR urography in congenital urinary tract anomalies in children]
  2016
 11. Glušič Mojca; Kenig Tone; Ključevšek Damjana
  Slikovna diagnostika pri prirojenih napakah sečil z ektopičnim sečevodom
  [Imaging of congenital urinary anomalies with ectopic ureter]
  2016
 12. Albreht Nina; Fister Petja
  Povečana nuhalna svetlina pri plodu - vidik pediatra
  [Increased foetal nuchal translucency - a paediatrician¼s perspective]
  2016
 13. Koželj Mirta; Cvijić Marta; Berden Pavel; Podnar Tomaž
  A 6-year follow-up study of adult patients with congenitally corrected transposition
  2015
 14. Ključevšek Damjana
  Pomen slikovnih metod pri prirojenih napakah sečil
  [Impact of radiological diagnosis in congenital uropathies]
  2016
 15. Hribar Manja; Battelino Saba; Šuput Dušan; Araujo Carvalho Altiere; Vovk Andrej
  Kaj se zgodi s slušnimi področji v možganih pri gluhih od rojstva?
  [What happens with auditory brain areas in congenitally deaf adults?]
  2016
 16. Kurent Alma; Stirn-Kranjc Branka; Brecelj Jelka
  Mrežnične distrofije v povezavi z nistagmusom pri otrocih
  2015
 17. Bele Tjaša; Writzl Karin
  Klinične značilnosti pri preiskovancih z mikrodelecijskimi/mikroduplikacijskimi sindromi
  2015
 18. Avšič-Županc Tatjana; Petrovec Miroslav
  Zika
  [Zika]
  2016
 19. Burger Helena; Vidmar Gaj
  A survey of overuse problems in patients with acquired or congenital upper limb deficiency
  2016
 20. Žebeljan Ivan; Čuić Vladimir
  The effect of Slovene national guidelines for detecting gestational diabetes mellitus on the congenital anomalies rate in Maribor
  2009
 21. Završnik Tončka; Čuić Vladimir; Burja Silva; Takač Iztok
  Maternal diabetes and congenital anomalies in Maribor teaching hospital in 1997-2005
  2007
 22. Postema Sietke G.; Bongers Raoul M.; Brouwers Michael A. H.; Burger Helena; Norling Hermansson Liselotte M.; Reneman Michiel F.; Dijkstra Pieter U.; Sluis Corry K. van der
  Musculoskeletal complaints in transverse upper limb reduction deficiency and amputation in the Netherlands
  2016
 23. Drstvenšek Igor; Ihan Hren Nataša; Strojnik Tadej; Pogačar Vojko; Zupančič Hartner Tjaša; Sinkovič Andreja
  Layered additive manufacturing in clinical medicine
  2008
 24. Bergant Jernej; Sirc Tina; Lučovnik Miha; Verdenik Ivan; Stopar Pintarič Tatjana
  Obporodna analgezija in izidi porodov v Sloveniji
  [Perinatal analgesia and labour outcomes in Slovenia]
  2016
 25. Stralen Karlijn J. von; Buturović-Ponikvar Jadranka; Battelino Nina; Novljan Gregor
  Prevalence and predictors of the sub-target Hb level in children on dialysis
  2012
 26. Grošelj Urh; Žerjav-Tanšek Mojca; Trebušak Podkrajšek Katarina; Hovnik Tinka; Battelino Tadej; Dolžan Vita
  Clinical role of CYP2C19 polymorphisms in patients with congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency
  2016
 27. Shen Xin-Ming; Brengman Joan; Neubauer David; Sine Steven M.; Engel Andrew
  Investigation of congenital myasthenia reveals functional asymmetry of invariant AChR cys-loop aspartates
  2016
 28. Programme and Abstract Book
  2007
 29. Suhodolčan Lovro; Schara Karin; Brecelj Janez; Antolič Vane
  Zdravljenje idiopatskega in kompleksnega prirojenega talipes ekvinovarusa z metodo po Ponsetiju
  [Treatment of the idiopathic and complex congenital talipes equinovarus with Ponseti method]
  2015
 30. Zagorac Andreja; Marčun-Varda Nataša; Kokalj-Vokač Nadja
  Del 1q-syndrome: a case report and literature review
  2009
 31. Tekauc-Golob Andreja
  Prirođene greške, neurološke povrede i porođajna ozljeda
  Sporo dobivanje na težini/nenapredovanje
  2008
 32. Tekauc-Golob Andreja
  Prijevremeno rođena djeca
  Hiperbilirubinemija i hipoglikemija
  Prirođene greške, neurološke povrede i porođajna ozljeda
  Sporo dobivanje na težini / nenapredovanje
  2007
 33. Adamič Metka; Troilius Rubin A.; Palmetun-Ekbäck M.; Boixeda P.
  Guidelines of care for vascular lasers and intense pulse light sources from the European Society for Laser Dermatology
  2015
 34. Herceg-Čavrak Vesna; Batinica Maja
  Pedijatrijska kardiologija u praksi
  2007
 35. Schiaffino Stefano; Rossi Alberto C.; Smerdu Vika; Leinwand Leslie A.; Reggiani Carlo
  Developmental myosins
  2015
 36. De Pellegrin Alessandro; Luzar Boštjan; Suster Saul; Falconieri Giovanni
  Selected cases from the Arkadi M. Rywlin international pathology slide series
  2015
 37. Žerjav-Tanšek Mojca; Bratanič Nevenka; Bratina Nataša; Kotnik Primož; Battelino Tadej
  Zdravljenje prirojene presnovne bolezni
  [Treatment of congenital metabolic disease]
  2014
 38. Trebušak Podkrajšek Katarina; Žerjav-Tanšek Mojca; Avbelj Magdalena; Bratina Nataša; Hovnik Tinka; Bratanič Nevenka; Battelino Tadej
  Clinical and mutational spectrum in patients with congenital disorders of insulin regulation
  2012
 39. Kopač Matjaž
  Prirojene nepravilnosti sečil pri otrocih
  [Congenital anomalies of the kidneys and urinary tract in children]
  2015
 40. Ferjan Ilonka; Kržan Mojca; Lipnik-Štangelj Metoda; Žiberna Lovro; Stanovnik Lovro; Černe Katarina
  Farmakologija kanabinoidov
  [Pharmacology of cannabinoids]
  2015
 41. Mohar Košir Andreja; Stirn-Kranjc Branka
  Kongenitalni nistagmus
  [Congenital nystagmus]
  2015
 42. Ključevšek Damjana; Kenda Rajko; Kersnik-Levart Tanja
  Slikovne pretrage u dijagnostici urođenih mana mokraćnih organa
  [Imaging techniques in evaluating congenital anomalies of kidney and urinary tract]
  2015
 43. Prodnik Luka; Didanovič Vojislav; Ihan Hren Nataša; Eberlinc Andreja; Maver Tomaž; Kuhar Milan; Kansky Andrej
  Rekonstrukcija obraza z epitezo, sidrano na vsadkih
  [Facial reconstruction with an implant-supported epithesis]
  2015
 44. Tekauc-Golob Andreja
  Prirođene greške, neurološke povrede i porođajna ozljeda
  Sporo dobivanje na težini/nenapredovanje
  2010
 45. Hribar Manja; Šuput Dušan; Araujo Carvalho Altiere; Battelino Saba; Vovk Andrej
  Structural alterations of brain grey and white matter in early deaf adults
  2014
 46. Grabljevec Klemen; Jesenšek Papež Breda; Kos Nataša; Plaskan Lidija
  Rehabilitacija odraslih oseb po zmerni in težki možganski poškodbi
  [Rehabilitation of adults after moderate and severe brain injury]
  2015
 47. Šmon Andraž; Grošelj Urh; Žerjav-Tanšek Mojca; Biček Ajda; Oblak Adrijana; Zupančič Mirjana; Kržišnik Ciril; Repič-Lampret Barbka; Murko Simona; Hojker Sergej; Battelino Tadej
  Newborn screening in Slovenia
  [Presejanje novorojencev v Sloveniji]
  2015
 48. Jeromel Miran; Pavčnik Dušan
  Infrahepatic caudal/inferior vena cava interruption with azygos/hemizygos continuation
  2010
 49. Dakovic Ivana; Da Graça Andrada Maria; Folha Teresa; Neubauer David; Hollody Katalin; Honold Michaela; Horber Veronka; Duranovic Vlasta; Mejaški-Bošnjak Vlatka
  Clinical features of cerebral palsy in children with symptomatic congenital cytomegalovirus infection
  2014
 50. Kurent Alma; Stirn-Kranjc Branka; Brecelj Jelka
  Electroretinographic characteristics in children with infantile nystagmus syndrome and early-onset retinal dystrophies
  2015
 51. Lozar Krivec Jana
  Možganska okvara novorojenčkov s prirojeno srčno napako
  [Brain injury in newborns with congenital heart defects]
  2014
 52. Popovič Dražen
  Utesnitev poplitealne arterije
  [Popliteal artery entrapment]
  2014
 53. Tekauc-Golob Andreja
  Prijevremeno rođena djeca, hiperbilirubinemija i hipoglikemija, prirođene greške, neurološke ozljede i porođajna ozljeda
  2012
 54. Vokač Damijan; Nedog Viljemka; Naji Franjo
  Implantacija CRT-P (biventrikularnega srčnega spodbujevalnika) pri bolniku s perzistentno zgornjo votlo veno - prikaz primera
  2012
 55. Šeruga Tomaž
  Razvojne anomalije žilja kraniocervikalnega prehoda
  [Developmental anomalies of craniocervical junction]
  2012
 56. Zagorac Andreja; Marčun-Varda Nataša; Kokalj-Vokač Nadja
  The 1q-syndrome: A case report and literature review
  2009
 57. Kaparić Tina; Štupnik Tomaž; Pavčnik Arnol Maja
  Congenital diaphragmatic hernia: experience of 8 years
  2014
 58. Harambat Jérôme; Battelino Nina
  Adult height in patients with advanced CKD requiring renal replacement therapy during childhood
  2014
 59. Vrtačnik-Bokal Eda
  Congenital and acquired anomalies of uterus
  2013
 60. Brecelj Janez; Suhodolčan Lovro; Bole Velimir
  Factors of the outcome of the Ponseti treatment of the congenital talipes equinovarus
  2012
 61. Zaletel Marjan
  Prirojene in pridobljene koagulacijske motnje pri ishemični možganski kapi
  [Congenital and acquired coagulation disorders in stroke patients]
  2012
 62. Jerše Maja; Sok Mihael
  Congenital cystic adenomatoid malformation presenting in adulthood in association with adenocarcinoma
  2008
 63. Luzar Boštjan
  Congenital melanocytic nevus
  [(Naevus melanocyticus congenitalis)]
  2013
 64. Lučovnik Miha; Tul Nataša; Verdenik Ivan; Blickstein Isaac
  Perinatal outcomes in singleton and twin pregnancies following first-trimester bleeding
  2014
 65. Taş Betül; Pilanci Özgür; Başaran Karaca
  Congenital temporal triangular alopecia
  2013
 66. Marčun-Varda Nataša
  Long-term risks of children with unilateral renal agenesis and multicystic dysplastic kidney
  2012
 67. Burger Helena; Brezovar Darinka; Vidmar Gaj
  A comparison of the University of New Brunswick Test of Prosthetic Function and the Assessment of Capacity for Myoelectric Control
  2014
 68. Trebušak Podkrajšek Katarina; Avbelj Magdalena; Žerjav-Tanšek Mojca; Bratina Nataša; Hovnik Tinka; Bratanič Nevenka; Battelino Tadej
  Genetic characteristics of Slovenian patients with neonatal diabetes or congenital hyperinsulinism
  2013
 69. Beharić Alma; Brecelj Jelka; Stirn-Kranjc Branka
  Diagnosis in early onset retinal dystrophies with congenital nystagmus
  2012
 70. Rednak Paradiž Katarina; Poljak Mario; Paro Panjan Darja
  Prirojena in pridobljena okužba s humanim virusom citomegalije v Sloveniji
  2014
 71. Vičič Maja
  Prirojene srčne napake
  2010
 72. Vičič Maja
  Prirojene srčne napake
  2010
 73. Pavlič Alenka; Blazina Štefan; Markelj Gašper; Toplak Nataša; Fleming Paddy; Avčin Tadej
  Zdravljenje ustne votline otrok s primarno imunsko pomanjkljivostjo
  [Oral health in children with primary immunodeficiency]
  2013
 74. Zagorac Andreja; Marčun-Varda Nataša; Kokalj-Vokač Nadja
  The 1q-syndrome: A case report and literature review
  2009
 75. Križnar Tomaž
  Otrok s hudo obliko kongenitalne okužbe z virusom citomegalije
  [Child with severe congenital cytomegalovirus infection]
  2014
 76. Nosan Gregor; Paro Panjan Darja
  Razvoj otrok s prirojeno okužbo z virusom citomegalije
  [Neurodevelopmental outcome of children with congenital cytomegalovirus infection]
  2014
 77. Rednak Paradiž Katarina; Paro Panjan Darja; Poljak Mario
  Pogostost prirojene okužbe in pojavnost pridobljene okužbe s humanim virusom citomegalije pri otrocih pri nas in po svetu
  [Birth incidence of congenital cytomegalovirus and prevalence of cytomegalovirus infection amog children in slovenia and over the world]
  2014
 78. Tekavčič Pompe Manca; Pfeifer Vladimir
  Secondary glaucoma after congenital cataract surgery
  2014
 79. Congenital heart disease
  2006
 80. Congenital heart disease
  2006
 81. Lowry Adam W.; Adachi Iki; Gregorič Igor; Jeewa Aamir; Morales David L. S.
  The potential to avoid heart transplantation in children
  2012
 82. Gergolet Marco; Campo Rudi; Verdenik Ivan; Kenda Nataša; Gordts Stephan; Gianaroli Luca
  No clinical relevance of the height of fundal indentation in subseptate or arcuate uterus
  2012
 83. Nosan Gregor; Bertok Sara; Vesel Samo; Yntema Helger G.; Paro Panjan Darja
  A lethal course of hypertrophic cardiomyopathy in Noonan syndrome due to a novel germline mutation in the KRAS gene: case study
  2013
 84. Prokšelj Katja
  Zdravljenje pljučne arterijske hipertenzije pri prirojenih srčnih napakah
  [Treatment of pulmonary arterial hypertension in congenital heart disease]
  2013
 85. Prislan A.; Grošelj-Grenc Mojca
  Nujni ukrepi pri novorojenčku s sumom na srčno napako, odvisno od Botallovega voda-prikaz klinične uporabe novih smernic
  [Emergency treatment of newborns with suspected duct dependent congenital heart disease-clinical use of the new guidelines]
  2013
 86. Fekonja Anita
  Comparison of mesiodistal crown dimension and arch width in subjects with and without hypodontia
  2013
 87. Nemec Ana; Daniaux Lise; Johnson Eric; Peralta Santiago; Verstraete Frank J. M.
  Craniofacial defects in dogs with congenital palatal defects
  2013
 88. Dey Subrata Kumar
  Down syndrome
  2013
 89. Stirn-Kranjc Branka
  The challenge of congenital nystagmus
  2013
 90. de Peppo Giuseppe Maria; Campos Marcos Iván; Kahler David John; Alsalman Dana; Shang Linshan; Vunjak-Novakovic Gordana; Marolt Darja
  Engineering bone tissue substitutes from human induced pluripotent stem cells
  2013
 91. Glaser Marjana; Glaser Andrej
  Zdravljenje transfuzijske preobremenitve z železom pri Diamond-Blackfanovi anemiji v odrasli dobi
  [Treatment of transfusion iron overload in adult Diamond Blackfan anemia]
  2012
 92. Burger Helena; Marinček Črt
  Driving ability following upper limb amputation
  2013
 93. Andoljšek Dušan; Preložnik-Zupan Irena
  Kirurško zdravljenje odraslih z dedno moteno koagulacijo - kako ga izvajamo?
  [Surgery in adults with congenital coagulation deficiencies: how do we do it?]
  2012
 94. Pižem Jože; Nicholson Kimberly M.; Mraz Jerica; Prieto Victor G.
  Melanocytic differentiation Is present in a significant proportion of nonpigmented diffuse neurofibromas
  2013
 95. Naranđa Jakob
  Prirojene nepravilnosti hrbtenice
  2012
 96. Triplat Maruša; Žugelj Dominika; Arnež Maja
  Prirojena okužba z zajedavcem toxoplasma gondii v Sloveniji po uvedbi obveznega presejalnega testiranja v nosečnosti na toksoplazmozo
  2012
 97. Stirn-Kranjc Branka
  Ocular abnormalities and systemic disease in Down syndrome
  2012
 98. Oblak Čedomir; Ovsenik Maja; Ihan Hren Nataša
  Interdisciplinarno zdravljenje ektodermalne displazije z oligodontijo
  [Interdisciplinary treatment of ectodermal dysplasia with oligodontia]
  2013
 99. Fister Petja; Orel Rok; Sedmak Marjeta; Gvardijančič Diana; Homan Matjaž
  Congenital extrahepatic biliary atresia in children in Slovenia - epidemiological retrospective data
  [Prirojena atrezija zunajjetrnih žolčevodov pri otrocih iz Slovenije-epidemiološki retrospektivni podatki]
  2013
 100. Prokšelj Katja; Vesel Samo
  Initial experience with the treatment of pulmonary arterial hypertension in congenital heart disease in Slovenia
  [Prve izkušnje z zdravljenjem pljučne arterijske hipertentije pri bolnikih s prirojenimi srčnimi napakami v Sloveniji]
  2013

1 101 201 301 401 501 601 701 801  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics