biomedicina slovenica


"HEMIANOPSIA" : 5

 1. Ožura Ana; Horvat-Ledinek Alenka; Starovasnik Barbara; Sever Alenka; Vodušek David B
  Aleksija brez agrafije pri tumorski obliki multiple skleroze: prikaz primera
  [Alexia without agraphia in tumefactive multiple sclerosis: a case report]
  2009
 2. Ravnik-Oblak Maja; Lainščak Mitja
  Namerno povzročena hipoglikemija pri bolnikih s sladkorno boleznijo, zdravljenih z inzulinom
  [Intentional hypoglycaemia in diabetic patients treated with insulin]
  2007
 3. Lavrič Alenka; Švigelj Viktor; Prestor Borut; Hawlina Marko
  Homonimna hemianopsija - prikaz primera
  2007
 4. Javh Metka
  Kako hemiplegik s hemianopsijo obvladuje okolje
  [How a hemiplegic with hemianopsia masters the environment]
  2006
 5. Javh Metka
  Obravnava bolnika s hemianopsijo v delovni terapiji
  2004New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics