biomedicina slovenica


"HYPOVENTILATION" : 29

 1. Ziherl Kristina
  Survival of patients with obesity hypoventilation syndrome
  2015
 2. Šarc Irena
  NIV in stable COPD
  2015
 3. Škafar Mojca; Grenc Damjan; Koželj Gordana; Brvar Miran
  Zastrupitve z gama-hidroksibutiratom v Ljubljani med letoma 2000 in 2014
  [Gamma-hydroxybutirate poisoning in Ljubljana between the years 2000 and 2014]
  2016
 4. Ziherl Kristina; Šarc Irena; Gabrijelčič Jasmina
  Obesity hypoventilation syndrome: misdiagnosed or neglected disease?
  2012
 5. Regvat Jurij; Bombek Marko
  Motnje dihanja v spanju - definicije, razdelitev, epidemiologija, patogeneza, klinična slika
  [Sleep related breathing disorders - definition, division, epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations]
  2012
 6. Neubauer D; Osredkar D; Paro-Panjan D; Derganc M
  Neurophysiological studies during early life
  2009
 7. Cerar-Kornhauser Lilijana; Scirica Christina V; Štucin-Gantar Irena; Osredkar Damjan; Neubauer David; Kinane Bernard T
  A comparison of respiratory patterns in healthy term infants placed in car safety seats and beds
  2009
 8. Neubauer D; Derganc M; Kač-Vičar M; Gostiša A; Lazar I; Kopriva S
  Long term care with favourable course in a child with congenital central hypoventilation syndrome and subtotal bowel aganglionosis
  2007
 9. Anonymous ;
  Book of abstracts of the 3rd international meeting on Congenital central hypoventilation syndrome (CCHS); 2007 Nov 8-11; Genoa
  2007
 10. Gabrijelčič Jasmina
  Debelost in pljučne bolezni
  2006
 11. Princi T; Accardo A; Peterec D
  Analysis of RR-interval variability in congenital central hypoventilation syndrome
  2006
 12. Princi T; Accardo A; Peterec D
  Analysis of RR-interval variability in congenital central hypoventilation syndrome
  2006
 13. Drinovec Igor
  Akutna dihalna stiska - pregled, opredelitev, razdelitev
  2005
 14. Brvar Miran; Grenc Damjan; Bunc Matjaž; Možina Martin
  Najpogostejša vprašanja pri zdravljenju zastrupitev s heroinom
  [The most common questions about heroin poisoning therapy]
  2005
 15. Trinkaus Darinka
  Diagnostic criteria of hypoventilation syndromes
  2003
 16. Drinovec Igor
  Akutno respiratorno popuščanje
  [Acute respiratory insufficiency]
  2003
 17. Pernat Andrej; Weil Max Harry; Tang Wanchun; Yamaguchi Hitoshi; Marn-Pernat Andreja; Sun Shijie; Bisera Joe
  Effects of hyper- and hypoventilation on gastric and sublingual PCO(2)
  1999
 18. Sket Dušan
  Motnje dihanja
  2002
 19. Sket Dušan
  Motnje dihanja
  1999
 20. Šifrer Franc
  Življenje ogrožujoče poslabšanje astme
  [Life-threatening asthma]
  1999
 21. Drinovec Igor
  Patiofiziologija in razdelitev respiracijske insuficience
  [Pathophysiology and classification of respiratory failure]
  1999
 22. Sket Dušan
  Motnje dihanja
  1998
 23. Šorli Jurij
  Bolezni zaradi motenj uravnave dihanja
  1998
 24. Trinkaus Darinka; Zupan Anton
  Umetna ventilacija na domu
  [Artificial ventilation at home]
  1996
 25. Zupan A
  Dihanje pri boleznih z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi
  [Breathing in patients with muscular and neuromuscular diseases]
  1994
 26. Trinkaus Darinka
  Asistirana ventilacija
  1995
 27. Šorli J
  Bolezni regulacije dihanja
  1993
 28. Pavičić F
  Smetnje ventilacije pluća
  1991
 29. Fortuna M
  Zdravljenje akutne respiracijske insuficience
  1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics