biomedicina slovenica


"bolezenskih sprememb" : 45

 1. Kocijančič Igor; Vidmar Jernej
  Računalniško tomografsko vodena perkutana transtorakalna igelna biopsija in radiofrekvenčna ablacija pljučnih bolezenskih sprememb
  [Computed tomography-guided percutaneous transthoracic needle biopsy and radiofrequency ablation of pulmonary lesions]
  2016
 2. Kocijančič Igor; Vidmar Jernej
  CT-vodena perkutana transtorakalna igelna biopsija in radiofrekvenčna ablacija pljučnih bolezenskih sprememb
  [CT-guided percutaneous transthoracic needle biopsy and radiofrequency ablation of pulmonary lesions]
  2016
 3. Šereg Bahar Maja; Jerin Aleš; Hočevar-Boltežar Irena
  Laringofaringealni refluks kot vzrok bolezenskih sprememb na grlu
  [The role of laryngopharyngeal reflux in the pathogenesis of laryngeal lesions]
  2012
 4. Kodrič Tatjana; Gornik-Kramberger Kristina; Hutter-Čelik Simona; Gutnik Helena; Kavalar Rajko; Repše-Fokter Alenka
  Potek zdravljenja bolnice s patološkim brisom in negativnim testom HPV
  2013
 5. Mirt Tadej; Cvetko Erika; Štamfelj Iztok
  Analiza bolezenskih sprememb in obrabe stalnih zob na skeletnem gradivu iz 10.-15. stoletja (Središče ob Dravi)
  2012
 6. Lončarič Tina; Podobnik Janez; Pečarič-Meglič Nuška
  Magnetno resonančna spektroskopija bolezenskih sprememb v možganih
  [Magnetic resonance spectroscopy of brain conditions changes]
  2012
 7. Mirt Tadej
  Analiza bolezenskih sprememb in obrabe stalnih zob na skeletnem gradivu iz 10.-15. stol. (Središče ob Dravi)
  2012
 8. Novak Marko; Munda Anton
  Pekoča usta
  2011
 9. Ocepek Andreja
  Novosti v endoskopskem odkrivanju raka želodca
  [What is new in the endoscopic detecting of the gastric cancer]
  2009
 10. Ribič-Pucelj Martina
  Laparoskopske operacije pri nekaterih bolezenskih spremembah
  2009
 11. Gričnik Nataša; Jarh Liljana
  Lateralizacija pogačice kot posledica bolezenskih sprememb in poškodb kolenskega sklepa
  2009
 12. Vadnjal Sabina; Sedonja Irena; Berce Vojko; Zalar Jurij
  Otrok s kašljem in vročino - radiološki diagnostični pristop
  [The child with cough and fever - radiological diagnostic approach]
  2009
 13. Dvoršak-Erker Andreja
  Slikovni prikaz prsnega koša in normalna RTG anatomija pljuč
  [Chest imaging and normal x-ray anatomy of the lungs]
  2009
 14. Zaletel Marija; Kovačev Asja Nina; Zaletel-Kragelj Lijana
  Nebesedna komunikacija med stanovalci domov starejših občanov in zaposlenimi
  [Neverbal communications among the residents of the homes for the elderly and their caregivers]
  2008
 15. Rozman Aleš; Remškar Zlata
  Spreminjanje vzorca bolezenskih sprememb azbestne bolezni v Sloveniji ter vpliv kajenja in spremljajočih bolezni na zdravstveno stanje bolnikov z azbestno boleznijo
  [Changing pattern of disease related changes in asbestos - induced disease in Slovenia and impact of smoking and additional diseases on health status of patients with asbestos - induced disease]
  2007
 16. Rozman Aleš; Remškar Zlata; Cesar Rok; Fležar Matjaž
  Ali se vzorec bolezenskih sprememb azbestne bolezni v Sloveniji spreminja?
  [Are patterns of disease related changes in asbestos-induced disease in Slovenia changing?]
  2006
 17. Smrdel Uroš; Kovač Viljem
  Erlotinib in previously treated non-small-cell lung cancer
  [Erlotinib pri zdravljenju nedrobnoceličnega raka pljuč]
  2006
 18. Rekič Andreja; Cvenkel Barbara
  Comparison of optic nerve head topography in normal eyes using confocal laser scanning tomograph and retinal thickness analyzer
  [Primerjava konfokalnega skenirajočega laserskega tomografa in analizatorja debeline mrežnice pri analizi topografije papile vidnega živca pri normalnih očeh]
  2005
 19. Bratanič N; Kosem R; Žerjav-Tanšek M; Uršič-Bratina N; Stopar-Obreza M; Kržišnik C; Battelino T
  Osteogenesis imperfecta in spremembe zobovja
  [Osteogenesis inperfecta and dental aberrations]
  2005
 20. Zaletel Marjan
  Glavobol v nosečnosti
  [Headache in pregnancy]
  2005
 21. Pavlica Z; Nemec A; Pogačnik A; Petelin M
  Vpliv parodontalne bolezni na patohistološka dogajanja v zobni pulpi pri psu
  [Histological changes in the dental pulp of dogs with periodontal diseases]
  2004
 22. Vukelić-Marković Mirjana; Huzjan Renata; Marušić Petar; Brkljačić Boris
  Spontaneous perirenal and subcapsular haematoma - report of 5 cases
  [Spontani perirenalni in subkapsularni hematomi - poročilo o 5 bolnikih]
  2004
 23. Štamfelj Iztok
  Analiza morfoloških značilnosti in bolezenskih sprememb stalnih zob in čeljustne kosti na skeletnem gradivu iz 10. - 15. stoletja (Središče ob Dravi)
  2004
 24. Petelin M; Gašperšič R; Skalerič U
  Pekoča bolečina v ustni votlini
  [Burling mouth syndrome]
  2004
 25. Ikica Branko; Prelesnik Uroš; Ikica Andrej
  Graphical merkings of disease changes on fundus images
  [Grafični zaznamki bolezenskih sprememb na slikah očesnega ozadja]
  2004
 26. Šurlan Katarina; Koren Aleš; Kocijančič Igor
  Slikovna diagnostika grla in hipofarinksa
  [Imaging of larynx and hipopharynx]
  2004
 27. Šurlan Katarina; Koren Aleš; Popovič Peter; Miloševič Zoran
  Slikovna diagnostika temporalne kosti
  [Imaging of the temporal bone]
  2004
 28. Petelin M; Bizimoska S; Pavlica Z
  Vpliv različnih podlag na učinek benzil nikotinata v lični sluznici podgane
  [Influence of different ointments on effect of hyperemic drug benzyl nicotinat into oral mucosa in rat]
  2003
 29. Filippou Dimitros C; Rizos Spiros; Nissiotis Athanasios
  Primary breast tuberculosis. A case report
  [Primarna tuberkuloza dojke. Prikaz primera]
  2003
 30. Pajek Jernej; Kaplan-Pavlovčič Staša
  Raziskovalni in klinični pomen merjenja ledvične funkcijske rezerve
  [Experimental and clinical significance of renal functional reserve determination]
  2002
 31. Kecelj Peter; Debeljak Andrej; Triller Nadja; Osolnik Katarina; Eržen Damjan; Kern Izidor
  Bronhoskopska igelna aspiracija perifernih pljučnih infiltratov
  [Bronchoscopic needle aspiration of peripheral lung lesions]
  2002
 32. Meden-Vrtovec Helena
  Ambulantna obravnava žensk v reproduktivnem obdobju
  [Outpatient treatment of women of reproductive age]
  2002
 33. Fras Zlatko
  Spremembe v mikrocirkulaciji pri sladkorni bolezni
  [Microcirculatory alterations in diabetes mellitus]
  2001
 34. Tozon N
  Proteinuria in clinical diagnostic of renal disease in cats infected with feline immunodeficiency virus
  [Proteinurija v klinični diagnostiki obolenja ledvic pri mačkah, okuženih z mačjim virusom imunske pomanjkljivosti]
  2000
 35. Bauer Douglas C; Black Dennis; Ensrud Kristine; Thompson Dasmond; Hochberg Mare; Nevitt Michael; Musliner Thomas; Freeholm Debra
  Profil varnosti zgornjega gastrointestinalnega trakta pri zdravljenju a alendronatom: študija: "The fracture intervention trial"
  [(Upper gastrointestinal tract safety profile of alendronate. The fracture intervention trial)]
  2000
 36. Gardaševič Ivana
  Slikanje z magnetno resonanco v diagnostiki sakroiliitisov iz skupine seronegativnih spondiloartritisov
  [Magnetic resonance imaging in diagnostic of sacroiliitides as a part of seronagative spondyloarthritides]
  2000
 37. Guna Franc
  Ultrazvočna diagnostika obolenj dojke
  [Ultrasound diagnostics of diseases of the breast]
  1998
 38. Skalerič Uroš
  Spremembe v ustni votlini pri bolnikih, okuženih s HIV
  [Oral manifestations in HIV infected patients]
  1997
 39. Vengust Rok; Srakar Franc
  Biomehanika kolčnega sklepa
  [Biomechanics of the hip joint]
  1997
 40. Rebol Janez; Bumber Željko
  Primerjava transkutanega in intraoralnega sonografskega pristopa v prikazu nebnic
  [Comparison between transcutaneous and intraoral approach in sonography of the tonsil]
  1996
 41. Poredoš Pavel; Fras Zlatko
  Možnosti zdravljenja prekrvitvenih motenj v območju mikrocirkulacije
  [Possibilities of treatment of circulatory disorders in microcirculation]
  1996
 42. Fras Zlatko
  Spremembe v mikrocirkulaciji pri sladkorni bolezni
  [Changes in microcirculation in diabetes mellitus]
  1996
 43. Beović B; Sočan M; Gubina M
  Hemokulture: klinična uporaba in epidemiologija
  [Blood cultures: clinical practice and epidemiology]
  1995
 44. Višnar-Perović Alenka; Demšar Marko
  Razpoznavanje bolezenskih sprememb na vratu otroka z ultrazvokom
  [Evaluation of neck lesions in children by ultrasound]
  1988
 45. Peternel P; Videčnik V; Keber D
  Pogostnost bolezenskih sprememb na vratnih arterijah pri bolnikih z zaporo centralnih retinalnih žil
  [The frequency of carotid artery disease in patients with central retinal vessel occlusions]
  1986


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko