biomedicina slovenica


hiperplazija : 87

 1. Bizjak Igor; Bratuš Dejan; Kmetec Andrej; Poteko Sandi; Repar Bornšek Simona; Štrus Bojan; Tršinar Bojan
  Smernice za diagnostiko, spremljanje in zdravljenje moških s simptomi spodnjih sečil (SSS) zaradi benignega povečanja prostate (BPP)
  2014
 2. Miličić Branislava; Velnar Tomaž; Pregelj Rado; Limbäck-Stokin Clara
  Multiple epithelioid hemangiomas with orbital involvement
  2015
 3. Volavšek Metka
  Limfoidne spremembe / proliferacije v žlezah slinavkah
  [Lymphoid / lymphoproliferative lesions of the salivary glands]
  2016
 4. Grošelj Urh; Žerjav-Tanšek Mojca; Trebušak Podkrajšek Katarina; Hovnik Tinka; Battelino Tadej; Dolžan Vita
  Clinical role of CYP2C19 polymorphisms in patients with congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency
  2016
 5. Stropnik Julijan; Marc Janja
  Uporaba kostnih biokemijskih kazalcev za ocenjevanje zapletov pri terapiji z zaviralci alfa-reduktaze
  [The use of biochemical bone markers for the assessment of complication in the treatment with alpha-reductase inhibitors]
  2014
 6. Janeš Damjan; Kočevar Glavač Nina
  Benigna hiperplazija prostate - si lahko pomagamo z zdravilnimi rastlinami?
  [Benign prostate hyperplasia - can the use of medicinal herbs be helpful?]
  2014
 7. Ilaš Janez; Obreza Aleš
  Zdravila za zdravljenje benigne hiperplazije prostate
  [Drugs for treating benign hyperplasia of prostate]
  2014
 8. Pižem Jože; Velikonja Vagner Mojca; Matjašič Alenka; Jerše Maja; Glavač Damjan
  Pseudoangiomatous stromal hyperplasia with multinucleated stromal giant cells is neither exceptional in gynecomastia nor characteristic of neurofibromatosis type 1
  2015
 9. Poteko Sandi; Oman Marjana
  5. slovenski urološki kongres z mednarodno udeležbo, Laško, 17.-19. november 2011
  2011
 10. Repar Bornšek Simona
  Protokol diagnostike, spremljanja in zdravljenja moških z benigno hiperplazijo prostate na modelu referenčne ambulante
  [A protocol for diagnosis, management and treatment of men with benign prostatic hyperplasia in a model practice]
  2012
 11. Jagodič Klemen
  Kako pravilno obravnavati bolnika z benigno hiperplazijo prostate
  [How to treat patients with benign prostate hyperplasia]
  2012
 12. Gale Nina
  Atypical hyperplasia of the epithelium of oral mucosa
  [(Hyperplasia atypica epithelialis mucosae oris)]
  2013
 13. Volavšek Metka
  Prostatic hyperplasia
  [(Hyperplasia adenomyomatosa prostatae)]
  2013
 14. Lučev Jernej; Breznik Silva; Polanec Beno; Slanič Aleš; Ekart Robert; Dvoršak Benjamin; Bevc Sebastjan; Rupreht Mitja; Matela Jože
  Znotrajžilno zdravljenje hemodializnih arteriovenskih fistul z aplikacijo paklitaksela s PTA-balonom
  2013
 15. Poteko Sandi; Oman Marjana
  5. slovenski urološki kongres z mednarodno udeležbo, Laško, 17.-19. november, 2011
  2011
 16. Bratuš Dejan; Tršinar Bojan; Poteko Sandi; Parać Ivan
  Naše izkušnje z uporabo prostasana pri zdravljenju simptomov BHP
  [Our experience with the use of prostasan in treatment of BPH]
  2011
 17. Popović Peter; Kuhelj Dimitrij; Šurlan Popović Katarina
  Knjiga izvlečkov
  2013
 18. Sremec Marko; Šauperl Aleksandra
  Obravnava bolnika z benigno hipertrofijo prostate
  2012
 19. Kravos Alenka; Hočevar-Boltežar Irena; Geršak Ksenija; Gaberšček Simona
  Raven ščitničnih in spolnih hormonov pri bolnikih z Reinkejevim edemom
  2013
 20. Kmetec Andrej
  Benigna hiperplazija prostate
  [Benign prostatic hyperplasia]
  2011
 21. Gale Nina
  Atipična hiperplazija epitelija ustne sluznice
  [(Hyperplasia atypica epithelialis mucosae oris)]
  2012
 22. Volavšek Metka
  Hiperplazija prostate
  [Hyperplasia adenomyomatosa prostatae]
  2012
 23. Kocjan Tomaž; Preželj Janez
  Kongenitalna adrenalna hiperplazija
  2011
 24. Cvetko Tatjana
  Zdravnik - opazovalec ali svetovalec pri samozdravljenju?
  2010
 25. Drešček Marko
  Kakovost podatkov o bremenu bolezni srca in ožilja v Sloveniji ter možnosti za njihovo izboljšavo
  2010
 26. Stegne-Ignjatovič Tea; Selič Polona
  Izgorelost med specializanti družinske medicine
  2010
 27. Jakopin Ana; Selič Polona
  Trpinčenje na delovnem mestu (mobing) pri slovenskih specializantih
  2010
 28. Dolenc Primož
  Zdravljenje arterijske hipertenzije po meri bolnika
  2010
 29. Pernat Andrej
  Novosti pri obravnavi ishemične bolezni srca
  2010
 30. Rajapakse Renata
  Novosti pri obravnavi akutnega srčno-žilnega dogodka
  2010
 31. Tršinar Bojan
  Zdravljenje bolnikov z LUTS/BPH z zdravili rastlinskega izvora
  2010
 32. Drešček Marko
  Obravnava bolnika s simptomi spodnjih sečil zaradi BHP na primarni ravni
  2010
 33. Kajba Stanislav; Klinc Branka
  Spirometrija v splošni ambulanti
  2010
 34. Kogoj Aleš
  Zgodnje prepoznavanje in zdravljenje demence
  2010
 35. Petek Davorina
  Vodenje bolnika s KOPB in astmo v ambulanti družinske medicine
  [Management of a patient with COPD and asthma in the family medicine]
  2010
 36. Fležar Matjaž
  Vodenje bolnika z astmo in KOPB v ambulanti družinske medicine
  2010
 37. Tušek-Bunc Ksenija
  Bolnik z dispesijo v ambulanti zdravnika družinske medicine
  [Patients with dyspesia in family practice]
  2010
 38. Kert Suzana; Tušek-Bunc Ksenija
  Kako prepoznati bolnika z benigno hiperplazijo prostate v ambulanti zdravnika družinske medicine?
  [How to recognise a patient with benign prostatic hypertrophy in family physician's office?]
  2010
 39. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Etične dileme in praktični vidiki dela zdravnika družinske medicine
  [Ethical dilemmas and practical aspects of family medicine]
  2010
 40. Smogavec Mateja; Softič Nina; Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Razširjenost samozdravljenja in uporaba zdravstvene službe med prebivalci Slovenije
  [The prevalence of self-medication and use of medical services among Slovenian citizens]
  2010
 41. Zwitter Matjaž; Grošelj Urh
  Pouk medicinske etike
  [Teaching medical ethics]
  2010
 42. Čokolič Miro
  Osteoporoza danes
  [Osteoporosis today]
  2010
 43. Šabić Samir; Zapušek Jakob; Tušek-Bunc Ksenija
  Obravnava bolnika z generalizirano aterosklerozo v ambulanti zdravnika družinske medicine
  [Management of a patient with generalised atherosclerosis by familiy doctor]
  2010
 44. Šabić Samir; Tušek-Bunc Ksenija
  Nespečnost - vsakdanji problem v ambulanti zdravnika družinske medicine
  [Insomnia - a common problem in daily practice of family doctor]
  2010
 45. Hojs Radovan
  Ocena glomerulne filtracije in prevalenca kronične ledvične bolezni
  [Evaluation of cognitive state in the general practicioner's [i. e. practitioner's] office]
  2010
 46. Ekart Robert
  Obravnava bolnika s kronično ledvično boleznijo in zapleti
  [Management and treatment of chronic kidney disease and complications]
  2010
 47. Bratuš Dejan
  Kako simptomi BHP vplivajo na kakovost življenja
  [Influence of BPH symptoms on quality of life]
  2010
 48. Hlebič Gregor
  Nov korak v zdravljenju BHP
  [New step in the treatment of BPH]
  2010
 49. Rakuša Martin
  Ocena spoznavnih sposobnosti v ambulanti zdravnika družinske medicine
  [Evaluation of cognitive state in the general practicioner's [i. e. practitioner's] office]
  2010
 50. Kravos Alenka
  Gastrointestinalna refluksna bolezen
  [Gastrointestinal reflux disease]
  2010
 51. Muršec Mojca
  Med depresijo in demenco v starosti
  [Between depression and dementia in old age]
  2010
 52. Žvan Bojana
  Statini v preprečevanju prve in vnovične ishemične možganske kapi
  [Statins in prevention of first and recurrent stroke]
  2010
 53. Tušek-Bunc Ksenija
  Benigna hiperplazija prostate, demenca, ateroskleroza - pomen sekundarne preventive, KOPB, osteoporoza, gastroenterologija, kronična ledvična odpoved, etika, proste teme. Zbornik predavaj 6. mariborski kongres družinske medicine; 2010 nov 26-27; Maribor
  2010
 54. Kerin Viktorija; Fakin Ana
  Intravenozna aplikacija zdravil - možni zapleti, njihovo preprečevanje in zdravljenje
  2010
 55. Frangež Marjan; Frangež Igor; Pehnec Zlatko; Frangež Tomaž
  Hiperplazija gingive kot posledica terapije s Cyclosporinom A pri pacientki s transplantiranim srcem
  1993
 56. Perdih Ana; Klemenc-Ketiš Zalika; Hladnik Žiga; Kersnik Janko
  Odnos do zdravja in zdrav življenski slog - primerjava študentov medicine s študenti drugih fakultet UL
  2010
 57. Hočevar-Boltežar Irena
  Ekstraezofagealna refluksna bolezen
  2010
 58. Klemenc-Ketiš Zalika; Drešček Marko
  Depresija - od receptorjev do remisije, benigna hiperplazija prostate, novosti v kardiologiji, psihosomatska medicina, GERB, arterijska hipertenzija, demenca. Zbornik predavanj 10. Kokaljevi dnevi; 2010 apr 9-10; Kranjska Gora
  2010
 59. Battelino Tadej
  Kongenitalna adrenalna hiperplazija, odpoved nadledvične žleze: navodila za starše in otroke, mladostnice in mladostnike
  2008
 60. Lanišnik-Rižner Tea
  Androgeni, benigna hiperplazija prostate in rak prostate
  [Androgens, benign prostatic hyperplasia and prostate cancer]
  2008
 61. Kert Suzana; Tušek-Bunc Ksenija
  Benigna hiperplazija prostate - problem staranja
  [Benign prostatic hypertrophy - problem of aging]
  2007
 62. Rott Tomaž; Jerše Maja; Eržen Janez
  Difuzna idiopatska hiperplazija pljučnih nevroendokrinih celic in invazivni nevroendokrini tumorji v kirurških resektatih
  [Difuse idiopathic pulmonary neuroendocrine cell hyperplasia and invasive neuroendocrine tumours in surgical resections]
  2007
 63. Rott Tomaž; Jerše Maja; Terčelj Marjeta; Eržen Janez
  Detection of early lung cancer lesions in surgical resections and in bronchial and transbronchial biopsies
  [Odkrivanje zgodnjih oblik pljučnega raka v kirurških resektatih in bronhialnih in transbronhialnih biopsijah]
  2006
 64. Sedmak Boris
  Benigna hiperplazija prostate
  2002
 65. Butinar Janoš; Mujagić Emir; Galac Sara
  The oestrus cycle in the bitch: a review article
  [Pojatveni ciklus pri psici]
  2004
 66. Cvetičanin Branko; Dernič Jani; Kirn Izidor; Triller Nadja
  Intratorakalna limfoidna hiperplazija ob okužbi z virusom Epstein-Barr
  [Intrathoracic lymphoid hyperplasia in a patient with Epstein-Barr viral infection]
  2000
 67. Kobal Borut; Omahen Andrej; Ribič-Pucelj Martina; Cvjetičanin Branko; Barbič Matija; Tomaževič Tomaž; Senčar Sabina
  Laparoskopska histerektomija na Ginekološki kliniki v Ljubljani: obdobje 1999-2003
  [Laparoscopic hysterectomy at the University medical centre Ljubljana, division of gynecology and reproduction, between 1999-2003]
  2003
 68. Mrevlje Živa; Štabuc Borut
  Benigni jetrni tumorji
  2003
 69. Fischinger Janez
  Epithelial hyperplastic lesion in chronic hyperplastic laryngitis of patients treated from 1994 to 1998 at the Department of otorinolaryngology and cervicofacial surgery in Ljubljana
  [Hiperplastične spremembe epitela pri bolnikih s kroničnim laringitisom, zdravljenih od 1994-1998 na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikalno kirurgijo v Ljubljani]
  2002
 70. Košir A
  O kancerogenem agensu: III. Kancerogen in hiperplazija
  1952
 71. Kovačič J; Rainer S
  ATIPIčNA HIPERPLAZIJA ENDOMETRIJA IN ENDOMETRIJSKI KARCINOM
  1978
 72. Gašperšič D; Ravnik Č; Lenart IF
  HIPERPLAZIJA RETIKULOENDOTELIJSKE PREGRADE V ZOBNI PULPI PRI ZAčETNEM KARIESU
  1978
 73. Gašperšič D; Ravnik Č; Lenart I
  HIPERPLAZIJA RETIKULOENDOTELIJSKE PREGRADE V ZOBNI PULPI PRI ZAčETNEM KARIESU
  1977
 74. Tršinar Bojan
  Tamsulozin - novo zdravilo za zdravljenje benigne hiperplazije prostate
  [Tamsulozin - a new drug for treatment of benign prostatic hyperplasia]
  2000
 75. Kambič Vinko; Gale Nina
  Uporabnost Ljubljanske klasifikacije v diagnostiki prekanceroznih sprememb sluznice grla
  [Applicability of the Ljubljana classification in diagnostic procedure of laryngeal epithelial precancerous lesions]
  2000
 76. Maček Vasilija
  Topična uporaba kortikosteroidov pri zdravljenju astme
  [Topic use of corticosteroids in asthma management]
  1999
 77. Grošelj D; Kranjec I; Antolič G; Zidar N
  Medikamentna hiperplazija dlesni
  1998
 78. Battelino T
  Kongenitalna adrenalna hiperplazija
  1998
 79. Grošelj D; Kranjec I; Antolič G
  Medikamentna hiperplazija dlesne
  [Drug-induced gingival hyperplasia]
  1998
 80. Kolenc Alojzij
  Benigna hiperplazija prostate (BHP)
  1997
 81. Eržen Janez; Kocijančič Andreja; Jerman Jože; Gantar-Rott Urška; Rott Tomaž
  Razmerje med težo nenormalnega obščitničnega tkiva, intaktnim parathormonom in serumskim kalcijem pri primarnem hiperparatiroidizmu
  [The relationship between weight of abnormal parathyroid tissue, intact parathormone and serum calcium level in primary hyperparathyroidism]
  1998
 82. Vodopivec B; Cerar A; Rotter A
  Kronični gastritis in endokrina hiperplazija
  [Chronic gastritis and endocrine-cell hyperplasia]
  1996
 83. Profant Milan; Galbavy Štefan; Šebova Irina; Korch Jan
  Classification of laryngeal cancer precursors: development and state-of-the-art
  [Razvrstitev prekanceroz raka na grlu: razvoj in doktrina danes]
  1996
 84. Vodopivec B; Rotter A; Cerar A
  Hiperplazija endokrinih celic v prebavilih
  [Gut endocrine-cell hyperplasia]
  1995
 85. Sedmak B
  Benigna hiperplazija prostate: slovenski komentar
  1995
 86. Frangež M; Frangež I
  Hiperplazija dlesne po ciklosporinu-A
  [Gingival hyperplasia after Cyclosporin-A]
  1994
 87. Clinton JJ
  Benigna hiperplazija prostate (BHP)
  [Benign prostatic hyperplasia (BPH)]
  1994


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko